Ви є тут

Головна

Прізвище: Письменний

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0475-6548

 

Освіта: вища

 • Донецький державний технічний університет, факультет економіки та менеджменту, 2001, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.050107 «Економіка підприємства», спеціалізація – «Економіка гірничої промисловості», кваліфікація за дипломом – «Магістр економіки підприємства»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
  «Економічний механізм управління гарантійним обслуговуванням складно-технічних товарів тривалого користування», рік захисту – 2011, Донецький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Маркетинг споживчих товарів
 • Конкурентоспроможність товарів та послуг
 • Поведінка споживачів

Дисципліни, які викладає:

 • Поведінка споживачів
 • Маркетинг
 • Маркетинг у банку
 • Економічний аналіз
 • Товарознавство
 • Маркетинг послуг

Основні наукові роботи (публікації):

 • Письменний О.А. Методичний підхід щодо оцінки парку легкових автомобілів України / О.М. Ярим-Агаєв, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 4. - Донецьк: ДонНТУ, 2014. – C.206-215.
 • Письменний О.А. Аналіз ринку міжнародного туризму України / О.А. Письменний // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 1. – С. 144-153.
 • Письменний О.А. Динаміка і тенденції розвитку автомобільного ринку України / О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 4(46). - Донецьк: ДонНТУ, 2013. – C.283-289.
 • Письменний О.А. Дослідження кон’юнктури ринку товарів тривалого користування на прикладі ринку холодильників / О.А. Письменний // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. - Донецьк: ДонНУ, 2013. – №2. – C.205-210.
 • Письменний О.А. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції на споживчому ринку/ О.М. Ярим-Агаєв, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 41. - Донецьк: ДонНТУ, 2012. – C.14-19.
 • Всього наукових праць: 18, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

  Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Письменний О.А., Нагорна О.А. Аналіз динаміки рівня конце-нтрації ринку коксу в Україні // Матеріали II Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів, «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики». В 2-х томах. – Т.2. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – С.192-194.
 • Письменний О.А., Новицька А.В. Аналіз особливостей застосу-вання автоматизованих інфо-рмаційних систем в газовій галузі України // Матеріали II Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики». В 2-х томах. – Т.2. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – С.159-161.
 • Письменный А.А., Усов А.О. Анализ рынка соусов и майонеза Украины // Матеріали I Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики». В 2-х томах. – Т.2. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С.126-128.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +380(61)7698579
e-mail: pism@zntu.edu.ua