Ви є тут

Головна

Прізвище: Вакула

Ім'я: Павло

По батькові: Васильович

 

Посада: старший викладач кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:-

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2949-031X

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2008, спеціальність за дипломом - «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», кваліфікація за дипломом - «Магістр мікроелектроніки і напівпровідникових приладів.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях металів та шаруватих наноструктурах», рік захисту – 2016, Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • нанофізика і нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • фізика поверхні;
 • позитрони в твердих тілах та рідинах;
 • одноелектронні прилади.

Дисципліни, які викладає:

 • Фізика електронних процесів
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів
 • Мікропроцесорна техніка
 • Математичні пакети прикладних программ
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • Бабич, А.В. О вакансии в металле /А.В.Бабич, П.В.Вакула, В.В.Погосов // Физика твердого тела.-  2014.-Т.56.-В.5.-С.841-847.
 • Бабич, А.В. О позитроне в металле [Текст] / А.В.Бабич, П.В.Вакула, В.В.Погосов // ФТТ. – 2014. – Т.56.- № 9. – С. 1671-1679.
 • Бабич, А.В. К вопросу о позитронных состояниях в металл-диэлектрических наносандвичах [Текст]   // ФТТ. – 2015. – Т.57.- № 1. – С. 135-139.
 • ...

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Бабич, A.В. Вакансионные и поверхностные состояния позитронов в металлах: работа выхода и скорость аннигиляции [Текст] / Бабич A.В., Вакула П.В., Погосов В.В., Якубов И.Т.// Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с.352-353.
 2. Бабич, A.В. ВАХ полупроводниковых наноструктур [Текст] / Бабич A.В., Коротун А.В. // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 354-355.
 3. Бабич, A.В. Характеристики электронных и позитронных состояний: вакансии, металл-диэлектрические наносандвичи [Текст] / Бабич A.В., Вакула П.В., Погосов В.В., Якубов И.Т.// 5-й Международныйрадиоэлектронный форум  «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 4-7.
 4. Бабіч, А.В. Розрахунок спектральних характеристик резонансно-тунельних структур на основі методу S-матриці [Текст] / А.В. Бабіч, А.В. Коротун // Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка».– Суми: СДУ, 2015.– с. 106.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська(вільно).

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: VakulaPavel@gmail.com