Ви є тут

Головна

Прізвище: Василенко

Ім'я: Ольга

По батькові: Валентинівна

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6535-3462

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, 1990, спеціальність за дипломом – Електронна техніка», кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»:
  «Макромоделі на основі В-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки», рік захисту – 2002, НТТУ «КПІ&raquo

Наукові інтереси:

 • моделювання в електроніці.

Дисципліни, які викладає:

 • Моделювання в електроніці
 • Аналіз електронних схем
 • Силові напівпровідникові прилади
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • Переверзев А.В., Василенко О.В. Особенности использования программ схемотехнического проектирования при обучении студентов специальности «Электронные системы» // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Моделювання електронних, енергетичних та технологічних систем. Частина 2. – 1999. – С.89-90.
 • Переверзєв А.В., Василенко О.В. Розробка макромоделей елементів силової електроніки // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. Частина 8. – 2000. – С.39-42.
 •  
 • Василенко О.В., Переверзєв А.В., Шмалій С.Л. Макромодель GTO // Технічна електродинаміка. – 2001. – №3. – С.42-48.
 • Переверзєв А.В., Василенко О.В., Економічне макромоделювання на основі В-елементів цифрових елементів пристроїв силової електроніки // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Ч. 4. – 2002. – С.39-42.
 • Переверзєв А.В., Василенко О.В., Шмалій С.Л. Макромоделирование узлов полупроводниковых преобразователей на базе В-элементов с многопараметрическими функциями //Технічна електродинаміка – № 4. – 2003. – С.58-62.
 • Переверзєв А.В., Василенко О.В., Шмалій С.Л. Моделирование систем преобразовательной техники //Технічна електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 1. – 2003. – С.40-46.
 •  
 • Переверзєв А.В., Василенко О.В. Усунення алгоритмічних збоїв в ECAD // Електротехніка та електроенергетика – 2007. – №1. – С.20-25.
 • Василенко О.В., Мовенко Є.Д. Моделирование инвертора тока, работающего на индукционную установку // Вістник НТУ "ХПІ". – 2009. – №2 – С.48-55.
 • Василенко О.В., Кузнєцов Д.О. Спектральний аналіз в ECAD // Вісник НТУ «ХПІ» Харьків, 2010, №15– С.33-40.
 • Василенко О.В., Остренко В.С. Определение температуры полупроводниковой структуры тиристора при циклической нагрузке //Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №1. – С.27-31.
 • Modeling of multidomain automatic control Systems in ECAD // Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки. – 2015. – №1. – С.13-19.
 • Василенко О.В. Аналіз програм для моделювання мехатронних систем // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2015. – №2. – С.16-31.
 • ...

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Василенко О.В. Сучасні підходи у моделюванні складних систем. Тези доповіді. / Науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»/ДХТУ, Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015.
 • Василенко О.В. Моделювання мультидоменних систем автоматичного регулювання в ECAD. Тези доповіді. / Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпропетровськ, 18-20 листопада 2015.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Переможець конкурсу «Лектор року», ЗДІА, 2009 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: (061) 764-67-33
e-mail: johnshum@zntu.edu.ua