Ви є тут

Головна

Прізвище: Денисенко

Ім'я: Вікторія

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-8019-9256

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, історичний, 1998,спеціальність за дипломом – 7.010103 «всесвітня історія»,кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Міжрегіональна академія управління персоналом, гуманітарно-правовий, 2005,спеціальність за дипломом – 7.06010 «правознавство»,кваліфікація за дипломом – «юрист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.02 «всесвітня історія»: «Племенні народи Балканського півострова в системі міжнародних відносин доби еллінізму (кінець IV-II ст. до н.е.)», рік захисту – 2004, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м.Харків)

 

Наукові інтереси:

 • право Європейського союзу, міжнародне право

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Денисенко В. В. Словник митних термінів. [Електронний ресурс] / В. В. Денисенко – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Денисенко В.В. Інститут державної гостинності (hospitum publicum) в Стародавньому Римі / В.В. Денисенко //Порівняльно-аналітичне право. − 2016. − №5. − С. 18-20.

Денисенко В. В. Ксенія і проксенія: співвідношення союзів приватної і публічної гостинності у міжполісних відносинах Стародавньої Греції / В. В. Денисенко // Порівняльно-аналітичне право. − 2015. − № 5. − С. 21-24.

Денисенко В. В. Проксенія: історія становлення і розвитку консульського права / В. В. Денисенко // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. - № 17. – С. 18-21.

Денисенко В. В. Право війни у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Порівняльно-аналітичне право. − 2014. − № 5. − С. 20-23.

Денисенко В. В. Регламентація правового статусу іноземців у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського університету Внутрішніх справ. − 2011. − № 2. − С. 128-137.

  Всього наукових праць: 50

  Участь у конференціях:

  • Денисенко В.В. Право війни у Стародавньому Римі // Тиждень науки - 2010: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-16 квітня 2010 р. Т.4. / Редкол.: Ю.М. Внуков. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. С.17-18.
  • Денисенко В.В. Співробітництво СОТ в сфері інтелектуальної власності // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 9-13 квітня 2012 р. Т.4. / Редкол.: Ю.М. Внуков. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. С.210-211.
  • Денисенко В.В. Преюдиціальна процедура в праві ЄС // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. Т.5. / Редкол.: Ю.М. Внуков. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. С.87-88.
  • Денисенко В.В. Правовий інститут гостинності в Стародавньому Римі // Тиждень науки 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. Т.5. / Редкол.: Ю.М. Внуков. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. С. 133-135.

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com