Ви є тут

Головна

Прізвище: Дубініна

Ім'я: Яна

По батькові: Павловна

 

Посада: Старший викладач

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Філологічний факультет, рік закінчення – 1994, спеціальність за дипломом – «Росіська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Філолог. Викладач російської мови та літератури»
 • Запорізький державний університет, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1995, спеціальність за дипломом – «Практична психологія», кваліфікація за дипломом – «Дитячий психолог в системі освіти»
 • Запорізький національний технічний університет, Гуманітарно-правовий факультет, рік закінчення – 2011, спеціальність за дипломом – «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «Магістр з соціальної роботи, професіонал в галузі соціального захисту населення, викладач університетів та вищих навчальних закладів»
Наукові інтереси:
 • Соціологія освіти, управління освітою регіону
 • Соціальні технології в управлінні освітньою системою
 • Трансформаційні процеси в украіїнському суспільстві та їх вплив на розвиток та функціонування сучасною освітою

Дисципліни, які викладає:

 • Практикум по спеціальності (тренінги)
 • Соціальна робота в сфері зайнятості населення
 • Соціологія освіти
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Практикум з медіаторних технологій
 • Конфліктологія в соціальній роботі
 • Соціальна психологія
 • Особистість соціального працівника
 • Організація самокерованої групової роботи
 • Організація та проектування служб в зонах посткатастроф

Основні наукові роботи (публікації):

 • Якість освіти як об’єкт соціологічного дослідження // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма» - Вип. 89. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 151 – 164.
 • Ринок вищої освіти та регіональний ринок праці: проблеми ефективності соціального діалогу // Грані : [Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах]. - №12 (92) 2012. – С. 71 – 75.
 • Формування маркетингової системи взаємодії ринків вищої освіти та праці // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. XIV. Вип. 276, Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 280 – 289.
 • Управління освітою в регіоні: соціологічний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць КПУ. Вип. 58. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 151 – 160.
 • Маркетингова концепція управління вищим навчальним закладом: соціологічний аспект // “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” (у вересні 2014 р. взята до друку)
 • Проблема відмови від паління жінок-годувальниць та шляхи її вирішення // Scientific Journal «ScienceRise».- 2014.-№2(2).-С.34-36.
 • Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці та вищої освіти: соціологічний аспект» // «Актуальні проблеми філософії та соціології». - 2015. - №8. - С. 48 — 51.

Участь у конференціях:

 • 17-18 квітня 2008 р., XVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців «Наука і вища освіта», Класичний приватний університет, «Управління інноваційними процесами в освіті: проблеми й перспективи»
 • 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя, наук.-техн. конф. «Тиждень науки», ЗНТУ, «Реформування освітнього простору: соціологічний підхід»
 • 17-18 травня 2009 р., Запоріжжя, наук.-техн. конф. «Тиждень науки», ЗНТУ, «Сучасний стан та перспективи управління системою освіти»
 • 25 листопада 2011 р., Запоріжжя, III Всеукраїнської науково-практична конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні», Класичний приватний університет, «Оптимізація управління освітою в умовах трансформації українського суспільства»
 • 29 березня 2013 р., Запоріжжя, ІІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України», ЗНУ, «Роль маркетингу в системі управління освітою регіону»
 • м. Львів, 25-26 жовтня 2013 року, міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», ГО Львівська фундація суспільних наук, «Підвищення ефективності управління вищим навчальним закладом на маркетингових засадах»
 • м. Київ, Україна,  15-16 листопада 2013 року, міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті», ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», «Модернізація вищої освіти»
 • 11 – 26 квітня 2013 р., Запоріжжя, IV Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі», Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Актуальні проблеми та шляхи підвищення соціальної ефективності управління освітньою системою регіону»
 • м. Одеса, 11-12 квітня 2014 р., міжнародна науково-практична конференція ««Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку», ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», «Маркетинговий потенціал в оптимізації управління вищою освітою регіону»
 • 2014 р., Запоріжжя, наук.-техн. конф. «Тиждень науки», ЗНТУ, «Маркетингові дослідження в управлінні ВНЗ»
 • Херсон, 19-20 грудня 2014 р., міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології», «Соціологічні маркетингові дослідження як інструмент управління вищим навчальним закладом»
 • 2015 р., Запоріжжя, наук.-техн. конф. «Тиждень науки», ЗНТУ, «Маркетинг освітніх послуг в управлінні вищою освітою регіону»
 • 2015 р., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút ďalšieho vzdelávania, Užhorodská národná univerzita, Ukrajina Občianske združenie „Zrkadlenie“ \\ Zborník z prvej medzinárodnej vedeckej konferencie «Supervízne dni 2015»; «ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» (Дубініна Я.П., Голонич Ян)

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, росіська

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 489
тел.: +380(61)7698570, 095-38-33-774
e-mail: Dubinina Yana beJl04ka@yandex.ru