Ви є тут

Головна

Прізвище: Соколова

Ім'я: Юлія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри маркетингу та логістики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2003, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер - економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:
  «Посилення ринкової влади корпорацій реального сектору національної економіки в умовах концентрації та централізації капіталу», рік захисту – 2010, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Процеси злиття та поглинання в сітовій та націонаьній економіках; Маркетинговий механізм досягнення конкурентоспроможності українськими корпораціями, маркетингова цінова політика, маркетингова політика комунікацій

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові комунікацій
 • Маркетинг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Рекламний менеджмент
 • Медіапланування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Процеси та особливості концентрації капіталу в українському бізнесі / Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / [За ред. проф. Ґудзя П.В., проф. Кримської Л.О.]. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 29-43.
 • Механізм формування синергічного ефекту в інтегрованих бізнес-групах // Економіка і регіон (спеціальний випуск 2). – № 25-С2. – 2010. – ПолтНТУ. – С. 138-143.
 • Галузевий аспект концентрації та централізації капіталу в Україні / Ю.О. Соколова, Л.О. Кримська // Вісник Запорізького національного університету. Серія „Еконоічні науки”. – № 2 (10). – 2011. – С. 205-210.
 • Роль міжгалузевого кластеру у посиленні ринкової влади корпорації / Ю.О. Соколова, Л.О. Кримська// Наукові праці національного університету харчових технологій. – №.41 – 2011. – С.153-158.
 • Маркетингові інструменти створення цінового іміджу підприємства роздрібної торгівлі // Економічний простір. Збірник наукових праць. – №54. – 2011. – С.269-276.
 • Маркетинговое исследование отраслевой консолидации путем слияний и поглощений /В.Г. Прушковский, Ю.А. Соколова // Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: Материалы четвертой международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2012 г. / Рубцовский индустриальный институт. – Барнаул, Рубцовск: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – С. 148-160.
 • Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України / Ю.О. Соколова, О.А. Шумілова // Науковий журнал: Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – №5. – Т1. – С.185-188.
 • Нові тенденції в суспільстві, що змінюють характер маркетингової діяльності / Ю.О. Соколова, І.В. Кочнова, М.В. Хпндога // Науково-виробничий журнал «Держава і регіони» Серія : Економіка та підприємництво. – 2012. – №4. – С.139-142
 • Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України // Науковий журнал «Вопросы экономики». – 2012. – №.4
 • Маркетингові комунікації в діяльності міжнародних компаній // Маркетинг: теорія і практика. – 2013.

Участь у конференціях:

 • 18-19 жовтня 2012 р., міжнародна науково-практична конференція «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки», Київський національний торговельно-економічний університет, тема доповіді «Конкурентна ситуація в галузі роздробної торгівлі України»
 • 07 грудня 2012 р., практична конференція «Первая маркетинговая фабрика в Украине», ТОВ Be «First»

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +38(061)7698579
e-mail: kafedra_market@zntu.edu.ua