Ви є тут

Головна

Прізвище: Малий

Ім'я: Олександр

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7479-2536

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій, 2004, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.091001 «Виробництво електронних засобів», спеціалізація – «Виробництво електронних засобів», кваліфікація за дипломом – «магістр з електронних апаратів»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»:
  «Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів», рік захисту – 2013, Національний університет "Львівська політехніка"

Наукові інтереси:

 • автоматизація технологічних процесів;
 • мікропроцесорна техніка;
 • вимірювальні прилади.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Назва Вид Кількість сторінок Рік випуску 
  Універсальна алгоритмічна мова програмування мікроконтролерів Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – №2. – С. 115-120. (фаховий) 6 2009,  №2

  Математическое обеспечение автоматизации разработки и проверки программ микроконтроллеров

  Радіотехніка. – 2009. –№3(158) – с. 100-106
  (фаховий)
  7 2009, №3
  Розробка методів універсалізації програмування мікроконтролерів різних сімейств Радіотехніка. – 2009. –№4(159) – с. 355-366
  (фаховий)
  12 2009, №4
  Алгоритм автоматизованого вибору восьмирозрядного мікроконтролеру при вирішенні інженерних задач Радіотехніка. – 2011. –№4(167) – с. 171-180 (фаховий) 10 2011, №4
  Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікроконтролерів Радіотехніка. – 2012. –№2(169) – с. 116-124 (фаховий) 9 2012, №2
  Удосконалення методу пошуку рішень для оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин  Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2017. - №2.- с.6-9
  (фаховий)
  4 2017
  Основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв на основі мікроконтролерів Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010р., с. 60-61 2 2010
  Програмне забезпечення автоматизації програмування мікроконтролерів MC-CAD Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012р., с. 268-270 3

  2012 

Участь у конференціях:

1.    Малий, О.Ю. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, О.П. Шахнір // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18–21 квітня 2016 р.: тези доп. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - C.309-310 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.

2. Малий, О.Ю. Конструктивні методи боротьби з наносекундними завадами в мікроконтролерних платах керування потужними навантаженнями [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 574-576 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Малий, О.Ю. Технологія розпізнавання схем електричних принципових з наступним автоматизованим створенням креслень схем та конструкцій плати [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, О.О. Піроженко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 580-582 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана

4. Малий, О.Ю. Використання цифрових прийомо-передавачів NRF24l01 для організації мережі дозуючих пристроїв на підприємствах [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, С.Р. Кроленко, В.В. Скрипник// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 593-594 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

5. Гарачук, С.А. Система обробки і візуалізації гідроакустичної інформації [Електронний ресурс] / С.А. Гарачук, О.Ю. Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  - с. 877-878.

6.  Авраменко, С.О. Система обліку і контролю відпуску палива на підприємствах [Електронний ресурс] / С.О. Авраменко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 - с. 882-884.

7.  Краснокутський, М.Г. Система автоматизованого сортування фруктів та овочів на основі аналізу їх стиглості за кольоровими характеристиками [Електронний ресурс] / М.Г. Краснокутський, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 884-886.

8. Степура, Р.В. Система аналізу потоку вантажних машин через мости [Електронний ресурс] / Р.В Степура, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 886-888.

9.  Цапко, Д.Ю. Система збирання даних стосовно кількості ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 888-889.

10. Школяренко, М.О. Система автоматичного пожежогасіння на підприємствах [Електронний ресурс] / М.О. Школяренко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  - с. 890-891.

11. Малий, О.Ю. Система автоматизованого моніторингу потоку вантажних машин через мости для запобігання руйнування конструкцій та покриття / О.Ю. Малий, Р.В. Степура // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 180-181.

12. Малий, О.Ю. Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості / О.Ю. Малий, Д.Ю. Цапко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 182-183

13. Малий, О.Ю. Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об'єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння / О.Ю. Малий, М.О. Школяренко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 184-185.

14. Малий, О. Сучасні технології та засоби вивчення рельєфу дна водойм / О.Малий, С. Гарачук // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).]. - Харків: [електронний друк], 2018. – с. 96-99.

15. Малий, О. Огляд алгоритмів, моделей та стратегій для розподілу поставлених задач групам роботів, що виконують загальну мету / О.Малий, О. Піроженко // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).]. - Харків: [електронний друк], 2018. – с. 99-102.

 

Участь у конференціях за роками:

1. Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії» TCSET (м. Львів – с.м.т. Славське, Україна, 2010, 2012 рр.)

2. Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» РТТ (м. Запоріжжя, Україна, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 рр.)

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Відзнаки та нагороди:
 
 
- Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету, 2011 р.
 
 
 
- Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди 114-річниці від дня застосування університету, 2014 р. 
 
- Почесна грамота від ректора за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017/18 н.р.та з нагоди Дня науки, 2018 р.
 
- Почесна грамота від ректора за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах 2017/18 н.р.та з нагоди Дня науки, 2018 р.
 
 
 

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 0
тел.: +380(61)7698252
e-mail: docsasha2@gmail.com