Ви є тут

Головна

Наукова школа «Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями» заснована доктором технічних наук, професором, заслуженим діячєм науки і техніки України А.Ш. Асатуряном. Керівник школи на цей час – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики Ю.В. Мастиновський.

Основний напрямок наукової діяльності – розробка математичних моделей та методів розв’язання задач механіки деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями.

За останні десять років з цієї школи вийшли 7 кандидатів наук.

Підтримуються зв’язки з Запорізькою державної інженерною академією, Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом, Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом технічної механіки НАН України, АТ „Мотор Січ”, ДП „Івченко-Прогрес”.

Видані навчальні посібники:

1. Варіаційне числення: Навчальний посібник для студентів математичного факультету спеціальності „Математика” / Асатурян А.Ш., Клименко М.І. / - Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд. 2011. – 150 с.

2. Теорія функцій комплексної змінної: Навчальний посібник. / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України – лист №1/11-101від 06 січня 2011 року).