Ви є тут

Головна

Прізвище: Кривцун

Ім'я: Олена

По батькові: Володимирівна

 

Посада: старший викладач

 

Освіта: вища

 • Московский институт электронной техники (МИЭТ), физико-технический факультет, 1992, спеціальність за дипломом – «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы», кваліфікація за дипломом – «инженер-физик»
 • ГУ "ЗІДМУ", факультет управління, 2005, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація – «{}», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • ЗНТУ, факультет інформатики та обчислювальної техніки, 2011, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 6.040303 «Системний аналіз», спеціалізація – «{}», кваліфікація за дипломом – «бакалавр»
 

Наукові інтереси:

 • дискретна математика
 • алгоритми штучного інтелекту
 • математичне і комп`ютерне моделювання складних систем

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Аналіз алгоритмів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Козин И. В., Кривцун Е. В. Перечисление фрагментарных структур // Вісник Запорізького нац. ун-ту : Серія «Фізико-математичні науки». – 2012. – № 2. – С. 45 – 50.

Участь у конференціях:

 • 24 квітня 2012 р., 14-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформацiйнi технології (SAIT 2012)», ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», тема доповіді «Численное исследование λ-однородных графов»
 • 13–16 березня 2013 р., IV Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2013)», Запоріжжя, Класичний приватний університет, тема доповіді «Моделирование систем низкоэнергетический атом меди (фуллерен) – фуллерит методом молекулярной динамики»
 • 12-13 квітня 2013 р., 15-й Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування », Кіровоградський національний технічний університет, тема доповіді «Перечисление фрагментарных структур»
 • 27-31 травня 2013 р., 15-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформацiйнi технології (SAIT 2013)», ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», тема доповіді «λ-однородные и реберно-транзитивные графы. Численное исследование»
 • 20-22 листопада 2013 р., XI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара, тема доповіді «Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки»
 • 11-12 квітня 2014 р., 16-й Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», Кіровоградський національний технічний університет, тема доповіді «Эволюционно-фрагментарная модель трассировки печатных плат»
 • 26-30 травня 2014 р., 16-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформацiйнi технології (SAIT 2014)», ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», тема доповіді «О построении оптимальных топологий больших регулярных коммуникационных систем»
 • 19-21 листопада 2014 р., XII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара, тема доповіді «Эволюционно-фрагментарная модель двухслойной трассировки»
 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: російська, українська, англійська

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail:kafedra_saom@zntu.edu.ua