Ви є тут

Головна

Прізвище: Панкова

Ім'я: Алла

По батькові: Юріївна

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур: -

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-4441-2683
 

Освіта: вища

 • Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д.Осипенко 2001 р., початкове навчання,  0101, вчитель початкових класів.
 • Запорізька державна інженерна академія, 2002 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
 • Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ» м.Бердянськ 2005 р., менеджмент організацій (магістратура), 0805, магістр, менеджер-економіст

Додаткова освіта:

Листопад 2014 р., м. Київ – сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма розвитку державно-приватного партнерства «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства».

Дисертації:

2013 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста».

Наукові інтереси:

 • регіональний менеджмент,
 • регіональна економіка та економіка міста,
 • рекреація,
 • менеджмент організацій,
 • психологія управління.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи менеджменту,
 • Теорія організації ,
 • Управління регіоном,
 • Рекламний менеджмент,
 • Маркетинговий менеджмент,
 • Чинники успішного працевлаштування.

Основні наукові роботи (публікації):

 

Статті у фахових виданнях:

1. Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.

2. Панкова А.Ю.  Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Сталий розвиток економіки. –  2'2014 [24]. –  № 24. –  С.83-90. (Фахове видання)

3. Панкова А.Ю.  Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Інноваційна економіка. –  3'2014 [52]. –  № 52. –  С.79-85. (Фахове видання)

4. Панкова А.Ю.  Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова //  Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №20. – С.47-52.(Фахове видання)

5. Панкова А.Ю.  Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень  в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова, Л.І.Радутна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  №22. – С.57-61.(Фахове видання)

6. Панкова А.Ю.  Генезис поняття місто як первинного елементу регіональної економіки / А.Ю. Панкова, В.В. Тесленко // Ефективна економіка. –  2014. – №11. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua  (Електронне наукове фахове видання)

7. Панкова А.Ю.  Впровадження інформаційних систем управління як запорука ефективного функціонування організації / А.Ю. Панкова, А.М.Ярмачок // Ефективна економіка. –  2014. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua (Електронне наукове фахове видання)

 

Підручники та монографії:

1. Панкова А.Ю. Сучасні теорії розвитку економіки промислового регіону / А.Ю. Панкова // Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: [монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– 272 с.

 

Участь у конференціях:

 1. Панкова А. Ю. Організація рекламної кампанії як стимулятор продажу товара [Текст] / А. Ю. Панкова, Е. Р. Карпов // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 387–389.
 2. Панкова А. Ю. Вектори удосконалення механізму кадрових технологій на підприємстві / А. Ю. Панкова, К. Ю. Плачинта // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 389–391.
 3. Панкова А. Ю. Напрямки підвищення конкурентоздатності рекламного агентства / А. Ю. Панкова, О. А. Холод // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 395–399.
 4. Панкова А.Ю.  Коучинг як засіб підвищення мотивації персоналу в організації / А.Ю. Панкова, І.О.Савчук // Матеріали доповідей учасників V міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.185-188.
 5. Панкова А.Ю.  Імідж Запорізького регіону як додатковий фактор його інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.327-329
 6. Панкова А.Ю. Вплив структурних змін на економіку регіону / А.Ю. Панкова //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – C.280-282.
 7. Панкова А.Ю. Організаційна культура керівника як головний фактор розвитку підприємства / А.Ю. Панкова, А.І. Стойчева //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – С.329-331.
 8.  Панкова А.Ю.  Розвиток сільського господарства Запорізького краю в сучасних умовах / А.Ю. Панкова, Т.Є. Кунгурцева  //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  – Т. 2. – С.324-325.
 9. Панкова А.Ю.  Формування іміджу міста та його вплив на розвиток/ А.Ю. Панкова, А.А. Ткаченко // Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  – Т. 2. – С.325-327.
 10. Панкова А.Ю. Оцінка наявного потенціалу великого міста для визначення  конкурентних переваг/ А.Ю. Панкова // Народ, держава, власність ресурси, регіональний розвиток: Тези доповідей  міжнародн. науков.-практичн. конф., м.Київ. – К. : НДЗ «Ресурси», 2013. – С. 38 – 39.
 11. Панкова А.Ю. Інформатизація управління містом як головний інструмент ідентифікацій потенціалу великого міста / А.Ю. Панкова //Тиждень науки – 2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладач, науков., молод. вчен., аспірант.,студ. ЗНТУ (За-поріжжя, 11–15 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – C. 162-163.
 12. Панкова А.Ю. Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред.. проф. П.В.Гудзя.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.12-27.
 13. Панкова А.Ю. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку  підприємництва великого промислового міста  (на прикладі м. Запоріжжя) / А.Ю. Панкова // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 5-6 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Ч. 1. – C. 96-97.
 14. Панкова А.Ю. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні/ А.Ю. Панкова //Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.  – Т. 2. – C.91-92.
 15. Панкова А.Ю. Потенціал великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. допов. учасн. ІV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 84-85.
 16. Панкова А.Ю. Інформаційні технології як інструмент розвитку великого промислового міста/ А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.  – Т. 2. – C.127-128.
 17. Панкова А.Ю. Особенность развития промышленного комплекса на основе совершенствования его инфраструктуры / А.Ю. Панкова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – №3(30). – С. 112-114. (Фахове видання)
 18. Панкова А.Ю. Индивидуальность крупного города, как один из ведущих факторов конкурентоспособности национальной экономики / А.Ю. Панкова // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы Всеукр. научн.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Симферополь, 22 апр. 2010 г.). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 237-238.
 19. Панкова А.Ю. Механизм внедрения структурных изменений в хозяйственном комплексе города / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – Т. 2. – С. 180-181.
 20. Панкова А.Ю. Креативний підхід к розвитку постіндустріальних міст / А.Ю. Панкова // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: матер. ювілейної Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 20 берез. 2009 р.). – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч. 3. – С. 66-67.
 21. Панкова А.Ю. Трансформация городской хозяйственной системы как главный фактор перехода к постиндустриальному обществу / А.Ю. Панкова // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 16-17 жовт. 2009 р.). – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – С. 152-153.
 22. Панкова А.Ю. Роль інновацій в соціально-економічному розвитку регіону / А.Ю. Панкова // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,(13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя) / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – C.40-41.

Відзнаки та нагороди:

почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (Розпорядження міського голови від 10.11.13 р.). - почесна грамота Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (наказ №66-М від 07.05.2014 р.); подяка Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2012 р.).

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Основні мови спілкування:  українська, англійська, російська,

 

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272а 

тел.: +380(61)7698254 

e-mail: dim99a@mail.ru