Ви є тут

Головна

Прізвище: Штефан

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівнa

ORCId: 0000-0002-0418-1529

Посада: старший викладач,

відповідальна за ведення сторінки кафедри вищої математики на сайті університету

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний факультет, 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.04020101 «математика», спеціалізація – «математичний аналіз», кваліфікація за дипломом – «магістр»;
 • Запорізький національний технічний університет, аспірантура зі спеціальності: 01.04.03. - «Радіофізика», 2002-2006 рр (пошукач).

Наукові інтереси:

 • механіка твердого деформівного тіла,
 • фрактальний аналіз в радіофізиці,
 • математичне моделювання складних систем,
 • сучасні телекомунікаційні технології,
 • методика викладання математики у вищій школі.

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 60.

 • Штефан Т.А., Величко Е.В. Численно-аналитическое решение задачи об осесимметрической деформации в цилиндре под действием сжимающих загрузок / Т.А. Штефан, Е.В. Величко // ISSN 199550470 Механика машин, механизмов и материалов. – Минск, респ. Беларусь. - 2017.-№4(41).-С. 89-95.

 • Штефан Т.А., Засовенко А.В. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок / Т.А. Штефан, А.В. Засовенко// Вестник двигателестроения. – ЗНТУ. – 2017. - №1. – С. 51 - 59.
 • Штефан Т.О. Аналіз способів закріплення цільних стійок для перевезення важких вантажів/Т.О. Штефан//Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна.. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».- Харків. – 2015.- №1156.-С. 168 -176. 
 • Штефан Т.О. Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити/Т.О. Штефан// Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2015.-№1(77). – С.109-115. 
 • Штефан Т.А., Величко Е.В. Энергия формоизменения в коротком цилиндре при аксиальной симметрической деформации/Т.А. Штефан, Е.В. Величко //Деформация и разрушение материалов. – Москва: «Наука и технологии», - 2014.-№(6).-С. 12-18.
 • Штефан Т.О. Чисельне моделювання деформації плити у випадку повного та ідеального контактів на межі закріплення/Т.О. Штефан //Новітні матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя. – 2014.- № 2.-С. .
 • Штефан Т.О., Величко О.В. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/ Т.О. Штефан, О.В. Величко //Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2014.-№1(73).-С.38-44.
 • Штефан Т.О., Величко О.В. Дослідження потенційної енергії формозміни в прямокутній плиті, на яку тисне опуклий штамп/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Математика, прикладна математика і механіка.” - Харків. – 2013.- №1081.-С. 45-53.
 • Величко О.В., Штефан Т.О. Вплив геометричних і пружних характеристик плити на положення зон можливої пластичної деформації /О.В. Величко, Т.О. Штефан//Вісник ХНУ. Секція МІА.- Харків. – 2013.- №1063.-С.51-56.
 • Штефан Т.О., Величко О.В. Дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Новітні матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя. – 2013.- № 1.-С.97-100.
 • В. М. Онуфрієнко, Т. О. Штефан Інтегродиференціальне моделювання нелінійної поляризації та струму у фрактально неоднорідних плазмоїдах // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2004. - № 2 (12). – С. 36-40.
 • Онуфрієнко В. М., Штефан Т. О. Інтегродиференціальне моделювання просторової фрактальної неонорідності плазмоїдів// Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2003. - №2(10). – С. 38 – 42.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 •  Shtefan Т.A., Zasovenko A.V., Numerical simulation of plastic deformation of the cylindrical bushing sleeve as a result of the loading base // Научный диалог: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов, по материалам международной научно- практической конференции 12 августа 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», Санкт-Петербург, 2017. – c. 18-19.

 • Shtefan T.A., Slyusarova T.I. Methodological Content Of Distance Learning Site For The Discipline Of “Higher Mathematics” / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.155.
 • Shtefan Т.A., Zasovenko A.V. Numerical solution of the problem of action mobile load on plasto-elastic beam / Т.A. Shtefan, A.V. Zasovenko// Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.89.
 • Штефан Т.О. Деформація плити при різних видах контакту на межі закріплення / Т.О. Штефан// Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists». - м. Дніпропетровськ, 21–22 грудня 2015 р. - С. 122-125.
 • Штефан Т.О. Аналіз ефекту бочкоутворення в циліндрі з одним вільним торцем/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2015, - Львів, 26 - 28 травня 2015.
 • Штефан Т.О. Чисельне дослідження функцій переміщень та напружень у випадках симетричного та несиметричного навантажень основ циліндра/ Т.О. Штефан// Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства», м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2014. – С. 9-12.
 • Штефан Т.О., Слюсарова Т.І. Застосування математичних методів в спеціальних дисциплінах підготовки інженерів на прикладі дисципліни «Опір матеріалів»/ Т.О. Штефан, Т.І. Слюсарова// Материали 3-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 25-26 грудня 2014. – С. 135-138.
 • Штефан Т.О. Вплив форми штампа на розподіл функції потенційної енергії формозміни в плиті/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2014, - Львів, 28 - 30 травня 2014. 
 • Величко Е.В., Штефан Т.А. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при осесимметричной деформации пологим параболическим штампом/Е.В Величко, Т.А. Штефан// Материалы научной конференции «КМНТ-2014»  Харьков, 28 – 31 мая 2014. – С. 70-73. 
 • Штефан Т.О. Просторова деформація плити синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан//Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2014. Секція 2. «Моделювання складних систем». - Суми, 21 - 26 квітня 2014.- С. 165.
 • Штефан Т.О., Величко О.В. Зони пластичності прямокутного паралелепіпеда, який деформується синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко // Матеріали ХІХ всеукраїнської науково-технічної конференції СППМІ-2013, - Львів, 3-4 жовтня 2013. – С. 138-139.
 • Штефан Т.О., Величко О.В. Плоска деформація плити штампом із параболічною поверхнею/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали ХХІІІ відкритої науково-технічної конференції КМН-2013, - Львів, 23-25 жовтня 2013. – С. 95-98.
 • Штефан Т.А., Оценка остаточных знаний математики студентов первого курса инженерных специальностей в ЗНТУ/ Т.А. Штефан// Випуск №4(14): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації", - ЗОИППО, м.Запоріжжя, 21-28 жовтня 2013. (4 сторінки).
 • Штефан Т.А. Влияние фрактальной структуры холодной плазмы на диэлектрическую проницаемость // XIII наукова конференція ім. акад. Кравчука, 13-15 травня 2010 року, с. 457.
 • Misyura A.O., Onufriyenko V.M., Shtefan T.O. Integrodifferential Model of Artificial Fractal Medium // 15th International Conference on on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON’2004). Conference Proceedings. – Gdansk, Poland,V.2 - 2004. - P. 413-416.
 • Misyura A.O., Onufriyenko V.M., Shtefan T.O. Application integro-differential calculus in electrodynamics of complex medium / Proceedings of VIIIth International   Seminar / Workshop on “Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory” (DIPED-2003).- Lviv: Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics NASU.-2003.- P. 31-34.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • 1. Диплом 1-го ступеня Міжнародної наукової конференції КМН-2013 за найкращу доповідь в секції «Руйнування матеріалів» (м. Львів, жовтень 2013 р.).

  2. Почесна грамота районної адміністрації по Жовтневому району Запорізької міської ради (2014 р.).

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216
тел.: +380(61)7698446
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua