Ви є тут

Головна

Прізвище: Слюсарова

Ім'я: Тетяна

По батькові: Іванівна

 

Посада: асистент, 

профорг кафедри вищої математики,

відповідальна за підготовку та проведення першого (вузівського) туру Всеукраїнської студентської олімпіади з математики.

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний факультет, 1995, диплом із відзнакою; спеціальність за дипломом –  «прикладна математика», спеціалізація – «математична фізика», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»;
 • Запорізький національний технічний університет, аспірантура (заочне відділення) зі спеціальності: 01.02.04 - «Радіофізика», 1998-2002 рр.

Наукові інтереси:

 • радіофізика;
 • методика викладання математики у вищій школі.

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 35.

 • В. М. Онуфрієнко, Т. І. Слюсарова Задача дифракції плоскої хвилі на металевому циліндрі з фрактальними властивостями поверхні // ж-л Вісник Дніпропетровського національного університету (Серія: Фізика. Радіоелектроніка). - Дніпропетровськ, 2001. - № 7. - С. 138-142
 • В. М. Онуфриенко, Т. И. Слюсарова Влияние фрактальных свойств цилиндрической металлической поверхности на компоненты монохроматического электромагнитного поля (ближняя зона) // ж-л Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія: Радіофізика та електроніка). - Харків, 2001. - № 513. - С. 173-177
 • В. М. Онуфриенко, Т. И. Слюсарова Интегродифференциальная модель взаимодействия монохроматической волны с круговым цилиндром // ж-л Радиотехника (Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник). - Харьков, 2001. - № 118. - С. 16-21
 • В. М. Онуфрієнко, І. В. Лисоконь, П. О. Самолчев, Т. І. Слюсарова Електромагнітні хвилі на фрактальній межі розділу двох середовищ // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - № 1. - Запоріжжя, 1999. - С. 20-231. 
 • В. М. Онуфриенко, Т. И. Слюсарова Интегродифференциальная модель взаимодействия монохроматической волны с круговым цилиндром (квазистационарный случай) // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - № 2(6). - Запоріжжя, 2001. - С. 36-41
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Slyusarova T.I. Optimization of Control of Knowledge and Skills of Student of Technical Specialties at the Study of the “Higher Mathematics”  Course / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. – c. 180-182.
 • Shtefan T.A., Slyusarova T.I. Methodological Content Of Distance Learning Site For The Discipline Of “Higher Mathematics” / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.155.
 • В. М. Онуфрієнко, Т. І. Слюсарова, Л. М. Онуфрієнко Метод диферінтегрування граничних умов фрактального типу в задачах дифракції // Матеріали 18-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка Михайла Кравчука. - Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 7-10.10.2017
 • В. М. Онуфрієнко, Т. І. Слюсарова Дифракція хвиль на циліндрі зі змінним скейлінгом фрактального поверхневого імпедансу // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - Т. 1. - С. 171-172
 • Т. А. Штефан, Т. И. Слюсарова Методические аспекты дистанционного изучения некоторых разделов курса «Высшая математика» // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - Т. 1. - С. 183
 • Штефан Т. А., Слюсарова Т. И. Применение блок-схем для систематизации материала в курсе лекций «Высшая математика»/Т.А. Штефан, Т.И. Слюсарова//Материалы Международной научно-практической интернет - конференции «Современные тенденции развития математики и её прикладные аспекты – 2014», - Донецк, 20 -23 мая 2014. – С. 214-215.
 • Слюсарова Т. И. Методика контроля и оценки остаточных знаний студентов по предмету «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» // Материалы Второй международной научно-практической конференции «Математика в современном техническом университете». – Киев, НТУУ «КПИ»: 20-21 декабря 2013. - С. 202-204.
 • Т. І. Слюсарова Моделювання електромагнітного поля на циліндрі із фрактальними властивостями поверхні // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - Т. 1. - С. 303.
 • V. Onufriyenko, V. Lewykin, T. Slyusarova, M. Schelokova Fractal modeling in the  electromagnetic theory // Proceedings 14th International Conference MIKON’2002. - Gdansk, Poland, 2002. - P. 910-913
 • V. M. Onufriyenko, T. I. Slyusarova, P. A. Samolchev The reflection of a plane wave from the cylinder with fractal properties of a surface (far-field region) // Proceedings 8-th International Conference MMET’2000. - Kharkov, Ukraine, 2000. - P. 420-422.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

1. Грамота (до 109-ї річниці ЗНТУ; 2009 р.) за багаторічну сумлінну трудову діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну позицію у громадському житті університету. Підпис: Бєліков С. Б., ректор ЗНТУ.

2. Грамота (до 111-ї річниці ЗНТУ; 2011 р.) за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету. Підпис: Новосьолов А. С., голова районної адміністрації по Жовтневому району Запорізької міської ради.

3. Почесна грамота (до 115-ї річниці ЗНТУ; 2015 р.) Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України профспілковому організатору кафедри вищої та загальної математики ЗНТУ за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в роботу по соціально-економічному захисту членів профспілки. Підпис: Гринь Н. І., голова обкому профспілки працівників освіти і науки України

Рік початку діяльності в університеті: 1999.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216
тел.: +380(61)7698-446
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua