Ви є тут

Головна

Прізвище: Башова

Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

 

Посада: асистент, відповідальна за навчання  з ЦО кафедри.

Науковий ступінь: кандидат фізико -математичних наук

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний, 2004, спеціальність за дипломом –«математика», спеціалізація – «алгебра та теорія чисел», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Запорізький національний університет, аспірантура зі спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 2007.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – Спеціальність: 01.01.08 — математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика:
  «Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах», рік захисту – 2016, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

 • топологія,
 • дискретна математика 

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 20.

 • Башова Н.П., Стеганцев Е.В. 2-КНФ булевых функций,задающих топологии на конечном множестве. // Вестник ХНТУ, №3 (54), 2015. - с. 16-20.
 • Величко И.Г. Стеганцева П.Г. Башова Н.П. Перечисление топологий близких к дискретной на конечных множествах. // Известия вузов. Математика. 2015, № 11, с. 23-31. 
 • Башова Н.П., Стеганцева П.Г., Величко И.Г. Обобщение теоремы Стенли о топологиях на конечных множествах. // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2009, №1.– С. 22-26.     
 • Адаменко (Башова) Н.П., Величко И.Г. Классификация топологий на конечных множествах с помощью графов // Український математичний журнал. – Київ, 2008, – т.60 –№7.– С.992-996.
 • Адаменко (Башова) Н.П. Описание топологий на конечных множествах булевыми функциями. // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2006, №1.– С. 5-8.
 • Nadezhda Adamenko and Igor Velichko, The investigation of some topologies on finite sets // Applied Sciences (APPS). Vol. 8, 2006, No. 1, Pp 8-12.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Башова Н.П., Скрябіна А.В. Вид 2-КНФ булевых функций, задающих топологии на конечном множестве. Х Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз», 3 – 15 серпня 2015р., Одеса, Україна: Тези доповідей. – Киів: Інститут математики НАН України, 2015. – с. 42.
 • Башова Н.П., Стеганцева П.Г., Величко И.Г. Описание структуры близких к дискретной топологий на конечном множестве // Міжнародний науковий семінар Дискретна математика та її застосування у економіко-математичному моделюванні та інформаційих технологіях. Збірка наукових тез. м. Запоріжжя, 11-13 жовтня 2012, С.13-14.
 • Величко И.Г. Стеганцева П.Г. Башова Н.П. Вектор топологии и его свойства. // Матеріали Одинадцятого Міжвузівського науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». – Кіровоград, 15-16 квітня 2011.
 • Башова Н.П. Величко И.Г. Стеганцева П.Г. Критерий существования топологий с заданным числом элементов в терминах двоичных чисел // Матеріали Десятого Міжвузівського науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». – Кіровоград, 15-16 жовтня 2010.
 • Башова Н.П., Величко И.Г. Классификация топологий на конечных множествах с помощью графов. // Тезисы докладов международной конференции «Геометрия в Одессе-2008», Одесса, благотворительный фонд «Наука».
 • Адаменко (Башова) Н.П., Стєганцева П.Г. Використання сагайдаків для вивчення структури топологій. //  Тезисы докладов II Международного семинара «Геометрия в Астрахани – 2007» «Симметрии: теоретические и методические аспекты». – Издательский дом «Астраханский университет», 2007.
 • Адаменко (Башова) Н.П., Стєганцева П.Г. Топологічна інтерпретація чисел Моргана // Міжнародна школа-семінар з геометрії та аналізу пам’яті Н.В. Єфімова, Абрау-Дюрсо, Росія, МДУ ім. М.В. Ломоносова, Російський державний університет, Російське математичне товариство. 2006.
 • Адаменко (Башова) Н.П., Стеганцева П.Г. О некоторых классах топологий на конечных множествах // Тезисы докладов международного семинара «Геометрия в Одессе-2005. Дифференциальная геометрия и её применение». – Одесса, 2005.– С.3–4.
 • Адаменко (Башова) Н.П., Стеганцева П.Г. Описание и подсчет некоторых классов конечных топологий // Тезисы докладов 6-й Международной конференции по геометрии и топологии. – Черкассы: ЧДТУ, 2005.– С.3–4.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, 69063
аудиторія (кабінет): 216
тел.: +380(61)7698-446
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua