Ви є тут

Головна

Прізвище: Фасоляк

Ім'я: Антон

По батькові: Володимирович

 

Посада: асистент, аспірант кафедри "Механіка"

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний факультет, 2014,  спеціальність за дипломом – 8.04020101 «математика», спеціалізація – «алгебра та теорія чисел», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 

Наукові інтереси:

 • механіка деформівного твердого тіла

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 19.

 • Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантаженнях / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2017. – Вип. 26. – С. 142-152.

 • Фасоляк А.В. Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Техническая механика. – 2017. – № 1. – С. 91-99.
 • Пожуев В. І. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2016. – №2. – С. 201-213.
 • Фасоляк, ​А. В.  Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі з вільною поверхнею [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2016. – №1. – С. 119-126.
 • Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією навантажень, що розширюються / А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2016. – №1. – С. 200-213.
 • Фасоляк А. В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень / А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – 2015. – №2. – С. 108-114.

Участь у конференціях:

 • Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», 25-28 травня 2017 року. м. Запоріжжя. Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок. 

 • Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Міжнародна науково-технічної конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» 28 – 30 березня 2017 року. м. Дніпро 

 • Фасоляк А.В. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, нескінченно довгої циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми математики та інформатики». – Запоріжжя: ЗНУ 2017. – С. 116-117

 • Фасоляк А. В. Динамічна реакція пластини, що має контурне пружне защемлення / А. В. Фасоляк, Ю. І. Нагорний //  Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2015 – Том 1 – С. 277.

 • Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих динамічних навантажень / А. В. Фасоляк // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Том 1 – Запоріжжя, 2017 – С. 74-75.

 • Фасоляк А. В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією динамічних поверхневих навантажень // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. – Том 1 – С. 185-186.

 • Фасоляк А.В. Динаміка циліндричної оболонки у пружному тривимірному середовищі із вільною поверхнею, площина якої перпендикулярна осі оболонки / А.В. Фасоляк, В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв // Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», 25-28 травня 2017 року. м. Запоріжжя. Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок. (Доповідь)

 • Фасоляк А.В. Наближене розв'язання задачі комівояжера з евклідовою метрекою/ Матеріали конференції "Молода наука",  м. Запоріжжя, 2012 рік. - С. 377 - 380.

 • Фасоляк А.В., Стєганцев Є.В.  Циліндри в псевдоевклідовому просторі /Матеріали наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 26 - 27 квітня 2012. – С. 57-58.

 • Фасоляк А.В., Столярчук І.А. Застосування властивостей характерів лінійних представлень при дослідженні розкладу представлення на незвідні/ Матеріали наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 25 - 26 квітня 2013. – С. 87-88.

 • Фасоляк А.В., Столярчук І.А. Дослідження некласичного підходу до розв'язання алгебраїчних рівнянь з точки зору теорії Галуа/ Матеріали наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 24 - 25 квітня 2014. –С. 80-82.

 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (зі словником).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя 69063
аудиторія (кабінет): 209
тел.: +380(61)7698-243
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua