Ви є тут

Головна

Прізвище: Лопатка

Ім'я: Юлія

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: асистент кафедри ІТЕЗ

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5736-7079

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет,Радіоелектроніки і телекомунікацій, 2013р, радіоелектронні апарати та засоби – 7.05090201«радіоелектронні апарати та засоби», спеціалізація – «радіоелектронні апарати та засоби», кваліфікація за дипломом – «»
 

 

Наукові інтереси:

 • Теплові режими радіоелектронної аппаратури
 • САПР

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Гапоненко, Н.П. Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Н.П.Гапоненко, О.В.Сиротюк, Е.В.Огренич, Ю.А.Лопатка, Е.К.Арешкин // Прикладная радиоэлектроника.– 2012. –Т.11 – №3 – с. 155-158. 

 • Шило, Г.М. Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронної апаратури [Текст] / Г.М. Шило, О.В. Сиротюк, О.Є. Савело, Ю.А. Лопатка, Є.К. Арєшкін, М.П. Гапоненко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – с.42-47.
 • Крищук, В.Н. Оптимизация размещения печатных плат при тепловом проектировании герметичных блоков [Текст] / В.Н. Крищук, Г.Н. Шило, Ю.А. Лопатка, Н.П. Гапоненко // Известия вісших учебніх заведений. Приборостроение. – Санкт-Петербург: ИВУЗП – 2015. – №7 . – 26-34 С.
 • Крищук, В.Н. Метод оптимизации массогабаритных показателей при компоновке герметичных блоков бортовых РЭА [Текст] / В.Н. Крищук, Г.Н. Шило, Ю.А. Лопатка, Н.П. Гапоненко // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №4. – С. 54-65.
 • Krishchuk, V. Weight-and-Size Optimization Method for the Layout of Hermetically Sealed Onboard Units of Radioelectronic Equipment / V. Krishchuk, G. Shilo, Y. Lopatka, N. Gaponenko // Journal of Automation and Information Sciences. – July 2016. –  Vol. 48. –  № 8 –  pp.23–26.
 •  

Участь у конференціях:

 • дата проведення конференції: 19-21 вересня 2012 року, тип конференції: науково-практична конференція « VI Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій », ЗНТУ, тема доповіді « Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры »
 • дата проведення конференції: 17-19 вересня 2014 року, тип конференції: науково-практична конференція « VII Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій », ЗНТУ, тема доповіді « Оптимізація габаритних показників герметичних блоків радіоелектронних апаратів »
 • дата проведення конференції: 25-29 травня 2014 року, тип конференції: науково-практична конференція « Современные информационные и электронные технологии », Одеський національний політехнічний університет, тема доповіді « Теплове проектування герметичних блоків етажерної конструкції »
 • дата проведення конференції: 25—29 травня 2015 року, тип конференції: науково-практична конференція « Современные информационные и электронные технологии », Одеський національний політехнічний університет, тема доповіді « Оптимизация массогабаритных показателей при компоновке герметичных блоков »
 • G. M. Shilo, The Method of Optimization of Mass-Size and Thermal Parameters of Hermetically Sealed Electronic Equipment / G. Shilo, Y. Lopatka, T. Kulyaba-Kharitonova //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 337-339
 • G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75
 • Shilo, G. Computer-aided Thermal Design of Hermetically Sealed Stackable Electronic Units / G. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018. – p. 358-365.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Перше місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2013 рік

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Мови спілкування: українська, россійська, англійська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41а.
тел.: +380(61)7698252{телефони}
e-mail: emiliax@gmail.ru