Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з основними властивостями, класифікацією, структурою та призначенням композиційних матеріалів. Визначити найбільш приоритетні наукові та прикладні завдання з питань технології виробництва та використання композитів і, в тому числі, нанокомпозитів. Надати загальне уявлення про обсяги та зміст основних спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство».
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати: основні вихідні матеріали для виробництва композиційних матеріалів та методи їх одержання, основні технологічні процеси виробництва композитів, властивості та галузі використання композитів.
 
вміти: класифікувати вихідні матеріали та композити за призначенням, прогнозувати структурні зміни в композитах на стадіях їх виготовлення та в процесі експлуатації.