Ви є тут

Головна

15-16 квітня 2015 року в Запорізькому національному технічному університеті пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції».

Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції»

 

Співорганізаторами конференції виступили:

  • Академії муніципального управління (м. Київ);
  • ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» (м. Хмельницький).

За програмно-реєстраційними даними у конференції (очно та заочно) взяли участь 106 учасників.

15 квітня під час відкриття роботи конференції з вітальним словом до учасників наукового зібрання звернувся Голова організаційного комітету конференції, перший проректор Запорізького національного технічного університету, професор В.Г. Прушківський. Він, зокрема, наголосив на актуальності й важливості теми конференції, побажав її учасникам успішної роботи, плідного і взаємного обміну науковими думками, дієвого вироблення концептуальних пропозицій у тих галузях науки і наукових шкіл, які вони представляють та презентують.

Голова організаційного комітету конференції, перший проректор Запорізького національного технічного університету, професор Прушківський В.Г.

 

Також із словами вітання до учасників конференції звернулись: декан факультету економіки та управління, доцент В.В. Корольков; завідувач кафедри обліку і аудиту ЗНТУ, професор Н.М. Левченко, завідувач кафедри обліку і аудиту ЗНУ, професор Н.М. Шмиголь; завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв), професор Л.В. Антонова; завідувач кафедри обліку і аудиту КПУ (м. Запоріжжя), професор М.В. Болдуєв; завідувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління (м. Київ), професор О.В. Царенко та інші.

Привітання учасників конференції деканом факультету економіки та управління Запорізького національного технічного університету, доцентом Корольковим В.В.

 

Під час пленарного засідання було заслухано 5 наукових доповідей, які виголосили:

Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету – «Орендні операції бюджетних установ: обліковий аспект»;

Шмиголь Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету – «Організація обліку медикаментів у військових госпіталях в умовах надзвичайної ситуації»;

Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) – «Модель судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам»;

Болдуєв Михайло Валентинович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту КПУ (м. Запоріжжя) – «Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства»;

Царенко Оксана Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління (м. Київ) – «Формування обліково-інформаційного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства».

Виступ на пленарному засіданні завідувача кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету, професора Левченко Н.М.

 

Після завершення пленарного засідання, учасники науково-практичної конференції продовжили свою роботу на секційних засіданнях за напрямками:

  • Вплив глобалізаційних процесів на зміни фінансово-кредитної системи та розвиток бухгалтерського обліку;
  • Організація обліку за європейською моделлю формування фінансової звітності;
  • Вектори гармонізації системи бухгалтерського та податкового обліку;
  • Управлінський облік як складова інформаційно-облікового забезпечення прийняття управлінських рішень;
  • Перспективи розвитку стратегічного бухгалтерського обліку в системі управління підприємством;
  • Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку;
  • Реформування внутрішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств;
  • Аналіз фінансової звітності підприємств сформованої за МСФ.

Жваві обговорення наукової спільноти викликали доповіді здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр».

Виступ здобувача вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» Півненко Вікторії з теми досліджень «Амортизаційна політика підприємства»

 

Виступ здобувача вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» Сівець Юлії з теми досліджень «Удосконалення оцінки інвестиційної нерухомості»

 

По завершенню науково-практичної частини конференції, головуючий на конференції, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор наук з державного управління, професор Н.М. Левченко запропонувала сформувати наукові та практичні висновки та рекомендації на основі доповідей учасників, які після обговорення склали основу резолюції конференції, де було відзначено високий загальний рівень наукових досліджень на сучасному етапі розвитку теорії і практики обліку, аналізу та аудиту за умов розвитку інтеграційних процесів.

Схваливши основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень.

За результатами роботи конференції за участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Концептуальні підходи щодо удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 15-16 квітня 2015 р.) та особистий внесок у зміцнення наукового потенціалу України з питань обліку, аналізу і аудиту нагороджено студентів:

Вручення грамот учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених

 

Після завершення конференції, організатори та учасники конференції обмінялися адресами та отримали запрошення на подальшу співпрацю в сфері науки та освіти, проведення спільних науково-практичних досліджень тощо.

Вручення грамот учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених

 

По закінченню офіційної частини конференції спілкування науковців продовжилося в поїздці, організованій на о. Хортиця, де на учасників та гостей конференції чекала незабутня екскурсія та прогулянка історичними містами в теплій та дружній атмосфері.

 

 

 

Гості заходу щиро дякували організаторам за запрошення та організацію роботи конференції та висловлювали побажання і готовність прийняти участь в майбутніх наукових заходах кафедри обліку і аудиту ЗНТУ.

Прес-служба кафедри
обліку і аудиту ЗНТУ