Ви є тут

Головна

Прізвище: Наумчук

Ім'я: Тетяна

По батькові: Іванівна

 

Посада: викладач

Освіта: вища

Запорізький національний університет, факультет іноземної філології, 2012, [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом –  «мова і література (англійська»», спеціалізація – «мовознавство», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології. Викладач англійської мови і літератури. Викладач німецької мови.»

Наукові інтереси:

Мовознавство: соціолінгвістика, лінгвокультурологія, лексикологія.

Дисципліни, які викладає:

Іноземна мова (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), Друга іноземна мова (німецька).
  

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:

Всього наукових праць: 9, з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 0.

 Перелік усіх наукових публікацій за роками

2012
Тимощук Т. Жаргонна лексика як складова мови кінематографу / Збірник наук. праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука -2012»: у 7 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя: Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. – Т.6. – С. 321-324
Тимощук Т. Особливості формування терміносистеми сфери кінематографу в англійській мові / Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua. Матеріали V міжвузівської студ. наук. - практ. конференції (8 грудня 2011р.) – Запоріжжя, 2012. – С. 141-142

2013
Тимощук Т. І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - №56. – С. 209-211
Тимощук Т. Англомовна лексика кінематографу: діахронічний аспект // Наукові записки. – Вип. 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 325-330

2014
Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - № 63 – С. 217-220
Тимощук Т. І. Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - № 67. - С. 128-131
Тимощук Т. І. Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип.17. – Т. ІІ (170). – С. 96-100

2015
Наумчук Т.І. Професійна мова як відображення соціокультурного досвіду суспільства (на матеріалі словника кінематографічної галузі)// Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / Брутман А.Б.,Бутов В.М.,Василенко Г.В. та інш.; під заг. ред. П.В. Прохорової. - Запоріжжя: Дике Поле. 2015.- C. 32-44
Наумчук Т. І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 58. - С. 16-18
 

Участь у конференціях:

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 
 
2014
Тимощук Т.І. Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі // VII Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті». – 17-18 жовтня 2014 р.- Запоріжжя: ЗНУ
Тимощук Т.І. Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі // ХХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго, 23-25.06.2014, Київ: Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015
Наумчук Т.І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США // V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 12 жовтня 2015 р., Острог: Національний університет «Острозька академія»
 

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська (рідні мови), англійська (C1-C2), німецька (B2).

Контакти:

адреса: Тургенєва, 39
аудиторія (кабінет): 398б
тел.: 380(61)7698566