Ви є тут

Головна

Мета : опанувати базові знання з актуальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, а також набути умінь та навичок вирішення конфліктів у діловій та професійних сферах, у приватному житті, у міжнародних відносинах.

Надати студентам теоретичні знання щодо:

специфіки різних видів конфліктів (в тому числі, внутрішньоособистісних, вікових, міжособистісних, внутрішньогрупових, організаційних, політичних, сімейних, конфліктів в системі управління);

особливостей поведінки людей в конфліктних ситуаціях;

способів вирішення різних типів конфліктів;

надання психологічної допомоги людям, що переживають конфлікт;

моделей переговорного процесу;

профілактики конфліктів.

Сформувати вміння та навички вирішення конфліктних ситуацій і управління конфліктами в різних сферах діяльності.

Предмет: шляхи вирішення соціальних конфліктів

Змістовні модулі: Методологія, історія і теоретичні основи конфліктології. Загальна теорія конфліктів: конфліктологічний і психологічний аналіз. Конфлікти та особистість. Конфлікти в різних сферах взаємодії людей. Управління конфліктами.