Ви є тут

Головна
Мета: сформувати систему знань і розвинути здібності, що дасть змогу спеціалісту в ході управління організаціями провадити управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, спрямовану на розвиток і ефективне використання їхнього кадрового потенціалу.
 
Предмет: специфіка формування кадрової політики в державній службі
 
Змістовні модулі: Базові категорії кадрової політики в державній службі.Методологія кадрової політики в державній службі. Концепції кадрової політики в державній службі. Організаційна культура як інструмент кадрової політики в державній службі. Парадигми кадрової політики в державній службі. Основні фактори підвищення ролі кадрової політики в державному управлінні в постiндустріальному суспільстві. Кадрова політика в державній службі: виклики ХХІ ст.. Стратегічна кадрова політика в державній службі. Моделі кадрової політики в державній службі.Акмеологічний підхід у кадровій політиці в державній службі. Професіоналізм як мета кадрової політики в державній службі. Сучасні вимоги до кадрової політики. Організація політичної кадрової діяльності. Соціальний моніторинг як механізм підтримки адекватної кадрової політики в державному управлінні. Предмет, завдання та зміст управлiння кадрами. Механізм управлiння кадрами. Організаційна структура системи управлiння кадрами. Служби управлiння кадрами. Сутність, цілі та завдання планування кадрами. Основні види планування. Маркетинг кадрів. Соціальне планування.Система управлiння соціальним розвитком колективу Прогнозування в управлiннi кадрами. Технології найму, добору, прийняття та розстановки кадрів. Організація системи навчання кадрів. Управління діловою кар’єрою. Сутність і особливості управлінської діяльності. Управлiння нововведеннями в кадрових системах. Аналіз плинності кадрів. Система професійного просування працівників. Основні вимоги до кадрів та класифікація методів оцінювання. Науково-методичні принципи добору персоналу. Психологічні особливості роботи кадрових органів на етапах оголошення конкурсу та співбесіди. Діагностична система оцінювання. Соціально-психологічний супровід управління Психодіагностика як основа підбору та розстановки кадрів. Особливості застосування методів психологічного дослідження в кадровій політиці державного управління/