Ви є тут

Головна
Мета: є отримання студентами теоретичних знань і практичних вмінь щодо методів, необхідних для організації самокерованої групової роботи.
 
Предмет: процес організації самокерованої групової роботи.
 
Змістовні модулі: Мета, завдання та структура курсу “Організація самокерованої групової роботи”. Місце курсу в циклі дисциплін, присвячених вивченню соціальної роботи. Мета та завдання вивчення дисципліни. Категоріальний апарат дисципліни «Організація самокерованої групової роботи. Групова робота. Класифікація груп і групові процеси. Організація групової соціальної роботи. Проведення тренінгів у соціальній роботі. Самокерована групова робота. Методи роботи у громаді. Робота з розвитку громади. Догляд у громаді. Колективне представництво інтересів у громаді. Види, функції та динаміка організаційних форм Організаційна поведінка. Формування команди, групові взаємодії Організаційна культура