Ви є тут

Головна
Мета: пошук такої територіальної організації і таких форм продуктивних сил для конкретних умов геопросторово-часових координат, які б функціонували в цих умовах з найвищою ефективністю; сформувати у студентів теоретико-методичні знання і практичні навики з питань організації виробництва.
 
Предмет: механізми вдосконалення управління регіональними і галузевими структурами процесами в Україні у контексті структурно-функціональних змін системи управління
 
Змістовні модулі: Предмет, об’єкт дослідження, понятійний апарат і завдання курсу. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил. Закони і закономірності, принципи розміщення продуктивних сил. Теорія і концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку. Основи державної регіональної політики. Людський чинник у розміщенні продуктивних сил. Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил. Науково-технічний прогрес і розміщення продуктивних сил. Виробничий і науковий потенціал економіки Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура Міжгалузеві комплекси як складні структурні утворення Економічне районування України. Характеристика продуктивних сил економічних регіонівМетоди дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил. Методи обґрунтування розміщення виробництва Нові форми раціонального розвитку продуктивних сил України Сутність, значення та основні форми зовнішньоекономічного співробітництва Зовнішньоекономічні зв’язки України.