Ви є тут

Головна
Мета: сформувати готовність студентів до реалізації основних функцій управління та адміністрування організацій, що працюють в соціальній сфері
 
Предмет: процес організації управління та адміністрування в соціальній роботі
 
Змістовні модулі: Сутність і зміст менеджменту. Еволюція управлінської думки Зовнішнє середовище організації. Соціальна відповідальність та етика Внутрішнє середовище організацій соціальної сфери. Побудова організацій Комунікації в організаціях. Групова динаміка Керівництво: влада і особистий вплив Лідерство: поведінкові і ситуаційні підходи Прийняття рішення. Моделі і методи прийняття рішень. Методи прогнозування. Планування в управлінні соціальною роботою Делегування і природа повноважень Мотивація та стимулювання в управлінні соціальною роботою Системний підхід до питань продуктивності Управління організаційними змінами