Ви є тут

Головна
Мета: дати студентам базові знання в галузі управління своїм розвитком (самоуправління), спеціальні знання, необхідні кожному у досягненні власних цілей, а також допомогти набути навичок і виробити уміння з самоуправління своєю життєдіяльністю і діяльністю.
 
Предмет: процес самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності й універсума.
 
Змістовні модулі: Теоретико-методологічні основи самоменеджменту в соціальній роботі. Теоретичні основи само менеджменту. Методологічні основи самоменеджменту в соціальній роботі. Валеологічні основи само менеджменту. Акмеологічні основи самоменеджменту. Людина як суб’єкт і об’єкт самоуправління. Людина як система самоуправління. Чинники, що впливають н асамоменеджмент. Самоменеджмент як комплекс соціальних і психологічних технологій. Стратегічний самоменеджмент. Повсякденний самоменеджмент (тактичний) . Кар’єра як мета самоменеджменту Акмеологічний тренінг Теоретичні основи акмеологічного тренінгу . Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу