Ви є тут

Головна
Мета: сформувати у студентів навички проведення лекцій та практичних занять, сформувати особистісний стиль лектора, поставити питання про роль та функції лектора; освоїти особливості проведення занять для різних вікових категорій.
 
Предмет: організація і проведення занять з гуманітарних дисциплін
 
Змістові модулі: Ораторське мистецтво. Методики викладання матеріалу. Особливості групових форм роботи в практиці викладання. Специфіка викладання гуманітарних дисциплін. Етичні та моральні засади викладача.