Ви є тут

Головна
Мета: сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні положення і понятійний апарат, специфічних проблемах і конкретних методах соціальної роботи з людьми похилого віку.
 
Предмет: методи соціальної роботи з людьми похилого віку
 
Змістові модулі: Поняття основних вікових і соціальних підгруп. Соціальні теорії старіння Види старіння. Історія розвитку геронтології як науки. Специфіка фуекціонування спеціалізованих центрів . Чинники психодинаміки людей похилого віку. Способи подолання труднощів в похилому віці. Законодавчі реформи щодо пенсій та їх виплат/ Проблема старості в суспільстві/ Держава та люди похилого віку.