Ви є тут

Головна
Мета: оволодіння студентами знань та вмінь, необхідних для організації соціальної роботи з населенням в умовах соціальної служби. Вивчення особливостей управління соціальною роботою, вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи соціальних служб, мети, об’єкта, суб’єкта, принципів, функцій, інструменту менеджменту соціальної роботи, менеджерських методів соціальної роботи.
 
Предмет: специфіка управління в соціальній роботі.
 
Змістові модулі: Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи. Організація і менеджмент соціальної роботи. Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції менеджменту соціальної роботи. Інформаційне забезпечення управління. Управлінські рішення, облік та контроль. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи. Управління конфліктами та стресами. Роль менеджера в діяльності організації. Кадрове забезпечення соціальної роботи. Психологічні особливості ділового спілкування. Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів. Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями соціальної сфери. Етика соціально-педагогічної діяльності. Соціальна педагогіка. Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти. Технології соціально-педагогічної діяльності.