Ви є тут

Головна
Мета: формування в студентів розуміння сутності, змісту, функцій та завдань соціальної політики, уявлень про основні напрямки та механізми реалізації соціальної політики в Україні, а також у спонуканні студентів до осмислення своєї майбутньої професійної діяльності. Курс повинен сформувати чіткі уявлення про існуючі проблеми соціальної політики в Україні та професійні можливості соціолога і соціального працівника створювати й реалізовувати проекти, спрямовані на вирішення конкретних проблем соціальної політики.
 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- концептуальні засади державної політики в сфері соціального і гуманітарного розвитку; 
- особливості сучасних типів соціальних держав та класифікації моделей соціальної політики;
- загальні тенденції соціальної політики європейських країн та їх корисність для України; 
- соціальні стандарти та нормативи, як європейські, так і вітчизняні; 
- сучасний стан соціального захисту і соціальної безпеки, соціальної і гуманітарної політики в Україні; 
- основні напрями реалізації соціальної і гуманітарної політики в Україні, а також проблеми та шляхи їх вирішення; 
- кращий міжнародний досвід державно-управлінської діяльності у сфері соціально-гуманітарного розвитку.
 
вміти: 
- демонструвати розуміння сучасних проблем соціального і духовного розвитку суспільства та принципів формування управлінських рішень для розв’язання цих проблем в Україні; 
- визначати моніторингові критерії ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-гуманітарним розвитком території; 
- використовувати методи проектного аналізу для складання та реалізації програм соціального і гуманітарного розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
- здійснювати прогноз можливих наслідків реалізації соціальних програм на місцевому та/або регіональному рівні на підставі використання сучасних інструментів та механізмів державного управління; 
- розробляти проекти нормативних актів щодо соціально-економічних процесів на підставі економічних, політологічних, соціологічних теорій, а також результатів моніторингу, соціологічних досліджень, аналізу статистичних показників суспільного життя; 
- готувати аналітичні довідки, пропозиції, звіти щодо стану соціального і гуманітарного розвитку території, регіону, установ, організацій; 
- здійснювати прогноз можливих соціальних наслідків економічних та управлінських  реформ; 
- застосовувати у власній професійній діяльності та громадському житті набуті вміння проведення порівняльного аналізу соціальної і гуманітарної політики в Україні та провідних країнах світу.