Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з ґенезою виникнення та розвитку соціальної роботи як особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, навчальної дисципліни, використовуючи системний підхід; ознайомлення студентів з особливостями становлення і розвитку соціально-педагогічної роботи та соціально-педагогічних ідей на різних історичних етапах.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 
- основні тенденції розвитку соціальної роботи; 
- особливості розвитку соціально-педагогічних ідей в різні історичні періоди; 
- основні ідеї та погляди класиків соціально-педагогічної думки з проблеми соціально-педагогічної діяльності; 
- основні напрями розвитку теорії і практики соціальнї роботи від найдавніших часів до ХХІ століття; 
- періодизацію становлення і розвитку соціальної роботи;
 
вміти:
 
- аналізувати тенденції еволюції зарубіжної та української соціально- педагогічної роботи; 
- основні положення першоджерел (соціологічних творів, статей, виступів) та зміст наукової літератури; 
- порівнювати надбання соціальної роботи в зарубіжній та вітчизняній практиці.