Ви є тут

Головна

 

Метою викладання дисципліни є допомога студентам опанувати основні питання самоорганізації, навчальної діяльності у ВНЗ; ознайомити студентів із засадами соціальної роботи, особливостями її розвитку Україні, відмінностями у роботі з різними групами клієнтів, які потребують соціальної підтримки; сформувати гуманістично орієнтований професійний світогляд майбутнього соціального працівника.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- самоорганізацію навчальної діяльності, яка є підґрунтям ефективного оволодіння наступною професійною діяльністю;

- призначення та функції соціального працівника;

- цінності, принципи, ролі та обов’язки спеціалістів з соціальної роботи;

- кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального працівника.

вміти:

- аналізувати питання реального стану соціального розвитку та соціальної роботи;

- розрізняти та застосовувати критерії професійності соціального працівника,

- формувати особисте бачення процесу становлення та розвитку спеціаліста з соціальної роботи;

- формувати оціночні характеристики компонентів соціальної роботи та характеристики використання спеціальних рис спеціалістів з соціальної роботи.