Ви є тут

Головна

Прізвище: Олійник

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 1998, спеціальність за дипломом – 8.05030901 «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – «Економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Економічний механізм маркетингових досліджень на підприємствах швейної галузі промисловості», рік захисту – 2006, Київський національний  університет технологій та дизайну м. Київ

Наукові інтереси:

 • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
 • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави;
 • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси підприємств 
 • Соціальне страхування 
 • Звітність підприємств 
 • Бухгалтерський облік

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Олійник Т.О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т.О.Олійник, Р.М Музичук.// Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал.–Випуск 3/2013(120).–с.266-270 Хмельницький: УЕПОлійник Т.О. Напрямки вдосконалення організації обліку виробничих запасів підприємства/ Т.О.Олійник, Р.М. Музичук// «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 р. – с.38-47
 2. Олійник Т.О. Інвестиційна політика України щодо розвитку альтернативної енергетики на засадах інноваційного підходу / Т.О. Олійник, Я.Ю. Дем’яненко // «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 р. – с.100-106
 3. Олійник Т.О. Теоретичні засади обліку доходів від різних видів діяльності підприємства./Олійник Т.О.//Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.
 4. Олійник Т.О. Доцільність застосування податкових пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб/Т.О.Олійник, В.Ю. Сергеєв/ Глобальні та національні проблеми економіки електронне наукове фахове видання. Випуск №6., Миколіїв, липень 2015р, МНУ ім.Сухомлинського, стр. 806-809

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Олійник, Т.О. Заходи щодо скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей//Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав.2015р., м.Запоріжжя/ ред.кол.Ж.К.Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т.-Д.:НГУ,2015.-144с.С.90-92
 2. Олійник, Т.О. Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства/Т.О.Олійник, Д.О.Зелікова (студ.гр.ФЕУ-110, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.228-229
 3. Олійник, Т.О. Напрями оптимізації податкового навантаження на платників податків/Т.О.Олійник, В.Ю.Сергеєв (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.229-231 
 4. Олійник, Т.О. Методика розрахунку нормативу оборотних активів на запаси готової продукції/Т.О.Олійник, А.О.Лащенко (студ.гр.ФЕУ-112, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.232-233
 5. Олійник, Т.О. Рентабельність як показник ефективної діяльності підприємства/Т.О.Олійник, М.С.Фещенко (студ.гр.ФЕУ-122, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.234-236
 6. Олійник, Т.О. Страхування кредитних ризиків,як елемент успішного управління/Т.О.Олійник, А.Є.Льошкіна (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.236-237
 7. Олійник, Т.О. Мета, джерела та алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємства//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.269-271
 8. Напрямки вдосконалення організації обліку виробничих запасів підприємства.«Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 р. – с.38-47.Олійник Т.О.Музичук Р.М.,студент ФЕУз 627
 9. Проблемні питання організації обліку виробничими запасами.Матеріали Х міжнародній науково-практичній  конференції «Научное пространство Европы ». Варшава, том 7 «Экономические науки»:  апрель 2013. – С.19-22.-info@rusnauka-ua.com/ua

  Рік початку діяльності в університеті: 2004.

  Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): 347а
  тел.: +380(61)769-84-99
  e-mail: 155tanya@gmail.com
  URL: