Ви є тут

Головна

Прізвище: Андросова

Ім'я: Олена

По батькові: Федорівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2727-2474

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 1993, кваліфікація за дипломом - «Інженер-економіст» 
 • Дніпропетровський будівельний інститут, 1983, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «Інженер-викладач будівельних дисциплін»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» рік захисту – 2006, Національний авіаційний університет м.Київ

Наукові інтереси:

 • інновації та інвестиції промислового комплексу держави,
 • становлення банківської системи України та її стійкість в кризових ситуаціях, 
 • стан та перспективи розвитку проектного фінансування в державі, 
 • фінансовий аналіз промислових підприємств, 
 • корпоративна культура машинобудівних підприємств. 

Дисципліни, які викладає:

 • Банківські операції, 
 • Банківська система, 
 • Фінансовий аналіз, 
 • Проектне фінансування, 
 • Облік та аналіз банківської діяльності.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Андросова О.Ф. Мінімізація проблемних кредитів в комерційних банках / О.Ф Андросова,. С.Ю. Седченко // «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 р. – 38-47 с.
 2. Андросова О.Ф. Роль іноземного капіталу у банківському секторі України. / О.Ф Андросова, Ю.О.Ганич // Вісник Хмельницького національного університету  Фахове видання 2013, №1 (196), с.162-165
 3. Андросова О.Ф. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку / О.Ф Андросова,. С.Ю. Седченко //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013 р. -  с. 185-191
 4. Андросова О.Ф. Динаміка ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні,  / О.Ф Андросова,. Ю.В.Лапа  //Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки №1 (17). Збірник наукових праць.2013 Запоріжжя. стор. 161-168.
 5. Андросова О.Ф. Розвиток фондового ринку України в контексті європейського виробу,/О.Ф.Андросова,А.С.Толмачьова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/ за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет Д:НГУ, 2015-455с.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

   
 • 1.Андросова О.Ф. Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України/ О. Ф. Андросова, К.Г. Черномаз // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп. -№4(20), 2013.-С.5-11
 • 2.Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25),  2015.-С.139-145
 • 3.Андросова О.Ф. Вексель як безготівкова форма розрахунку / О. Ф. Андросова, К.О.Гриценко, І.В. Ковтуненко // Сталий розвиток економіки – 2013. - № 2 (19).- С. 147-151
 • 4.Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255
 • 5.Андросова О.Ф. Особливості класифікації груп основних засобів та методи нарахування амортизації згідно з новим Податковим Кодексом України / О. Ф. Андросова, К.А.Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 5,  T.2.-С.102-106
 • 6.Андросова О.Ф. Аналіз собівартості продукції металургійних підприємств Запоріжжя / О. Ф. Андросова, А.В. Смирнова, О.О. Смирнов // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред.А. В. Череп, 2012р. -№4(16).
 • 7.Андросова О.Ф. Особливості та етапи впровадження інноваційного продукту в комерційному банку / О. Ф. Андросова, Т.В. Яковлева // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А.В. Череп, 2012р. - №3(15).
 • 8.Андросова О.Ф. Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні / О.Ф.Андросова, Ю.В.Аркатова// Сталий розвиток економіки – 2013. - № 3 (20).- С. 256-259

Додаткові відомості: Стажування за кордоном

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: androsovaef@gmail.com
URL: