Ви є тут

Головна

Прізвище: Пахомова

Ім'я: Ірина

По батькові: Георгієвна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6563-9313

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, 1984, спеціальність за дипломом – «Обробка металів тиском», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
 • Запорізький державний технічний університет, Факультет післядипломної освіти, 1998, спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом «Фінансист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «Економіка, організація і управління  підприємствами»:
  «Інвестиційні проекти в системі інтересів суб’єктів інноваційного розвитку підприємств», рік захисту – 2007, КНУХТ м.Київ

Наукові інтереси:

 • Теоретико-методологічні аспекти функціонування фінансової системи України
 • Міжнародний фінансовий ринок  
 • Суперечності розвитку фінансових систем в процесі глобалізації

Дисципліни, які викладає:

 • Гроші і кредит
 • Інвестування
 • Фінансовий ринок
 • Ринок фінансових послуг

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Пахомова І.Г. Центральний банк як економічна основа банківської системи України/ І.Г.Пахомова., Я.О. Шмигля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.171-181.
 2. Пахомова І.Г. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні. / І.Г.Пахомова, М.І. Жадан // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Випуск 1. – Хмельницький: УЕП, 2013, С. 56-60.
 3. Пахомова І.Г. Оцінка сучасного стану, проблем та перспективи фондового ринку України / І.Г Пахомова, Л.А Фатєєва  // Ефективна економіка Дніпроп. держ. аграрно-економічний університет, Електронне наукове фахове видання №7, липень, 2014
 4. Пахомова І.Г. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України./ І.Г Пахомова, Н.Г.Сірія // Ефективна економіка Дніпроп. держ. аграрно-економічний університет. Електронне наукове фахове видання №6, червень, 2014.
 5. Пахомова І.Г. Перспективи трансформації світового валютного ринку./ І.Г.Пахомова, І.А.Дзівіцький// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Участь у конференціях:

 1. Пахомова, І.Г. Перспективи розвитку світового валютного ринку/І.Г.Пахомова, І.А.Дзівіцький (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав.2015р., м.Запоріжжя/ ред.кол.Ж.К.Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т.-Д.:НГУ,2015.-144с.С.92-96
 2. Пахомова, І.Г. Аспекти розвитку фінансового ринку України в сучасних умовах господарювання/І.Г.Пахомова, Ю.М.Яворська (студ.гр.ФЕУ-121, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.238-239
 3. Пахомова, І.Г. Проблеми діяльності банківських установна фінансовому ринку України//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.273-274
 4. Центральний банк як економічна основа банківської системи України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.171-181. Пахомова І.Г., Шмигля Я.О., студентка  ФЕУ 610
 5. Сучасні тенденції розвитку ринку пайових цінних паперів в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.163-171.Пахомова І.Г, Фірман Р.В., студент ФЕУ 119
 6. Інвестування: прямі інвестиції з України.Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні»,Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012 Пахомова І.Г.
 7. Сучасний стан фінансових ринків в світлі світових фінансових криз. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні»,Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012 Пахомова І.Г., Зеліско К.Ю. ФЕУ 128
 8. Ринок акцій в Україні як пріоритетний напрям інвестування. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні»,Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012 Пахомова І.Г., Лісняк О.В. ФЕУ 118

Рік початку діяльності в університеті: 1993.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: