Ви є тут

Головна

Прізвище: Андрющенко

Ім'я: Ірина

По батькові: Євгеніївна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7421-2231

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-технологічний, 1988, спеціальність за дипломом –  «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 2000, спеціальність за дипломом - «Економіка підприємств», кваліфікація за дипломом «Економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»:
  «Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу», рік захисту – 2011, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь

Наукові інтереси:

 • аналіз інвестиційних об’єктів, оцінка їх інвестиційної привабливості та визначення зони господарювання; 
 • прогнозування фінансових планів  з використанням перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку підприємств; 
 • використання стратегії і тактики  фінансового менеджменту для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент 
 • Бюджетний менеджмент
 • Стратегічне управління підприємством
 • Фінансовий менеджмент у банку

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Андрющенко І.Є., Палько А.В.  Управління витратами за видами діяльності підприємства [Електронний ресурс]/ І.Є.Андрющенко , А.В.Палько //Ефективна економіка  – 2014 -  № 11. - Режим доступу до журналу:http// www.economy.nayka.com.ua..
 2. Андрющенко І.Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислових підприємств / І.Є.Андрющенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: [зб. наук. праць]. Вип. 1(10): в 2т.– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», Т. ІІ. – 2014. – С. С. 288-294.
 3. Андрющенко І.Є Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України / І.Є.Андрющенко // Часопис економічних реформ :  [зб. наук. праць].  науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганск - №3(19), 2015. – С.12-17