Ви є тут

Головна

Прізвище: Фатюха

Ім'я: Наталія

По батькові: Георгієвна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур: голова фахової атестаційної комісії, член ФЕУ, член навчально-методичної комісії ФЕУ, член комісії всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1026-6713

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім..В.Я. Чубаря, 1991, спеціальність за дипломом – «Конструювання і виробництво радіоапаратури», кваліфікація за дипломом – «Інженер конструктор – технолог радіоапаратури»
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет післядипломноїосвіти ЗНТУ, 2001, кваліфікація за дипломом  «Фінансист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Формування системи економічних взаємозв’язків підприємств з виробництва та переробки молока», рік захисту – 2015, Рада Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва

Наукові інтереси:

 • статистика ринку транспортних послуг

Дисципліни, які викладає:

 • Статистика
 • Фінансова статистика
 • Місцеві фінанси

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Ю. О. Сірик // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. – № 9. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Фатюха, Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка : зб. наук. пр.,  2015. - № 12. -. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4634.
 3. Фатюха, Н. Г.Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі  [Текст] : / Н. Г. Фатюха // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/ за ред.. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України,Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т.-Д.:НГУ, 2015.-455 с., С. 284-293
 4. Фатюха, Н. Г. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792
 5. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Ю. О. Сірик // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. – № 9. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4324.

Участь у конференціях:

 1. Фатюха, Н. Г. Доходи місцевих бюджетів України та їх формування[Текст]/ Н. Г. Фатюха // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., Україна, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015.- С. 96 – 99. 
 2. Фатюха, Н. Г. Сутність тіньового сектору економіки України [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Modern European science : XI іnternat. scient. and pract. conf., 30 june – 7 july 2015 r. : theses of lect. Volume 3.- on Economic science. Governance. Political science. Science and education LTD, 2015. - Р.51 - 53
 3. Фатюха, Н. Г. Аналіз ВВП України за 2010-2014рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Материали за 11-а междун. наук.-практ. конф. «Achievement of high school», 17-25 novem. 2015р. Том 4. Икономики, Болгарія, 2015. – С.93-95.
 4. Фатюха, Н. Г. Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Conduct of modern science : X іnternat. scien.  and prakt.  conf., 30 novem. – 7 decem. 2014. r. : theses of lect. Volume 6. Economic science and education LTD - P. 94 – 97
 5. Фатюха, Н. Г.  Аналіз виконання бюджету Запорізької області за доходами та видатками за 2010-2011рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Perspektywiczne opracowania sa nauka і technikami : YIII miedzynar. nauk.-prakt. konf., 7-15 listop. 2012 r. : theses of lect. Volume 5. Ekonomiezne nauka i studia, 2012. – P. 71 – 74 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: n_fatyuha@ukr.net
URL: 

 

 • грамота