Ви є тут

Головна

Прізвище: Шарова

Ім'я: Світлана

По батькові: Василівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандитат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-5535-432

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФПО, 2005, спеціальність за дипломом - «Фінанси», кваліфікація за дипломом - «Фінансист»
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, ЕТФ, 1991, спеціальність за дипломом – «Электропривод и автоматизация промышленных установок», кваліфікація за дипломом – «Інженер-електрик»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил і регіональна економіка», рік захисту – 2013, Полтавський національнийого технічний університет імені Юрія Кондратюка

Наукові інтереси:

 • вплив  ринку нерухомості на розвиток продуктивних сил регіону
 • фінансово-кредитні аспекти розвитку нерухомості
 • проблеми фінансового забезпечення реалізації земельних відносин у регіоні
 • фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінансова санація та банкрутство підприємства;
 • Організація і методика економічного аналізу

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Шарова С.В. Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Полтавський національний технічний університет Ю.Кондратюка, Полтава 2013
 2. Шарова С.В. Проблеми забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку продуктивних сил регіону// Друга Міжвузівська науково-практична конференція 4-5 квітня 2013 р. Полтава : ПолтНТУ, 2013.-частина 1, с.199-201
 3. Шарова С.В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / Шарова С.В, Хорунжий О.І.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.77-83
 4. Шарова С.В. Фінансово-правові  аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку/ С.В.Шарова// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Участь у конференціях:

 1. Шарова, С.В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла//Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав.2015р., м.Запоріжжя/ ред.кол.Ж.К.Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т.-Д.:НГУ,2015.-144с. С.78-82.
 2. Шарова, С.В. Вплив бюджетного дефіциту на формування бюджету та фінансову безпеку держави//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.275-276
 3. Шарова, С.В. Грошово-кредитний ринок України:кризові явища та шляхи їх подолання/С.В.Шарова, Д.О.Тюха (студ.гр. ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.214-215
 4. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Запорізькій області Матеріали доповідей учасників V міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014р. м.Запоріжжя/відпов.ред.П.В.Гудзь. ЗНТУ,2014р.- С.339-341 Шарова С.В.
 5. Світовий досвід впровадження енергоефективних технологій в транспортному секторі Економічні аспекти енергозбереження:проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали всеукраїнської студентської Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2014р. – Полтава:ПолтНТУ, 2014. – С. 102-105 Шарова С.В.
 6. Ринок нерухомості як економічна категорія та об’єкт статистичного дослідження. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.68-76. Шарова С.В.
 7. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.77-83. Шарова С.В, Хорунжий О.І., студент ФЕУ 119
 8. Проблеми забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку продуктивних сил регіону. Друга Міжвузівська науково-практична конференція 4-5 квітня 2013 р. Полтава : ПолтНТУ, 2013.-частина 1, с.199-201.Шарова С.В.
 9. Проблеми оподаткування операції з продажу об’єктів нерухомого майна та напрямки їх вирішення. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні»,Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012. Шарова С.В.
 10. Теоретико-методолгічні основи продуктивних сил регіону : принципи й закономірності розміщення . Перша Міжнародна науково-практична конференція «Народ,держава,власність,ресурси,регіональний розвиток» Тези доповідей.-Київ: «Науково-дослідний заклад «Ресурси» ПП «Прогрес», 12-13 грудня 2012.-С.78-80. Шарова С.В.
 11. Інвестиційна політика держави в період економічної кризи. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012. Тези доповіді конференції тиждень науки. Шарова С.В., Якушева А.О. ФЕУ 119
 12. Сучасний стан банківської системи України.Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012
 13. Тези доповіді конференції тиждень науки. Шарова С.В.
 14. Стан ринку нерухомості. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012 Тези доповіді конференції тиждень науки. Шарова С.В., Лапа Ю.В. ФЕУ 118
 15. Рейтингові системи оцінки діяльності комерційних банків. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012. Тези доповіді конференції тиждень науки. Шарова С.В., Фірман Р.В.

  Рік початку діяльності в університеті: 2003.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): 347а
  тел.: +380(61)769-84-99
  e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
  URL: