Ви є тут

Головна

Прізвище: Шарова

Ім'я: Світлана

По батькові: Василівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандитат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-5535-432

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФПО, 2005, спеціальність за дипломом - «Фінанси», кваліфікація за дипломом - «Фінансист»
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, ЕТФ, 1991, спеціальність за дипломом – «Электропривод и автоматизация промышленных установок», кваліфікація за дипломом – «Інженер-електрик»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил і регіональна економіка», рік захисту – 2013, Полтавський національнийого технічний університет імені Юрія Кондратюка

Наукові інтереси:

 • вплив  ринку нерухомості на розвиток продуктивних сил регіону
 • фінансово-кредитні аспекти розвитку нерухомості
 • проблеми фінансового забезпечення реалізації земельних відносин у регіоні
 • фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінансова санація та банкрутство підприємства;
 • Організація і методика економічного аналізу

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Шарова С.В. Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Полтавський національний технічний університет Ю.Кондратюка, Полтава 2013
 2. Шарова С.В. Проблеми забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку продуктивних сил регіону// Друга Міжвузівська науково-практична конференція 4-5 квітня 2013 р. Полтава : ПолтНТУ, 2013.-частина 1, с.199-201
 3. Шарова С.В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / Шарова С.В, Хорунжий О.І.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.77-83
 4. Шарова С.В. Фінансово-правові  аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку/ С.В.Шарова// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: