Ви є тут

Головна

Прізвище: Набатова

Ім'я: Юлія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандитат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФЕУ, 2005, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 7.03050801 «Фінанси», спеціалізація – «Фінансист», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст»
 • Магдебурський університет економіки і права, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом «Соціальна економіка», кваліфікація за дипломом «Магістр»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління (за видами діяльності)»:
  «Управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування», рік захисту – 2013, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Біржова діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Кредит і банківська справа 
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 
 • Біржова діяльність 
 • Бюджетна система
 • Інформаційні системи і технології у фінансах

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Набатова Ю.О. Особливості застосування  стратегій ресурсних обмежень на вітчизняних підприємствах машино-будівного комплексу// Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції Фрязіно, Московська область 10-12 квітня 2013р.У трьох томах. Том 1 економічні впроваждення, стор. 212-218
 2. Набатова Ю.О. Проблеми ресурсозабезпечення  підприємства / Ю.О. Набатова,  Ю.О. Ганнич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.133-139
 3. Набатова Ю.О. Тенденції розвитку інститутів спільного інвестування  в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.125-133
 4. Набатова Ю.О.Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машинобудування // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. — Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2013. — Вип. 1, Т. 3. — С. 357—362 / Іndex Copernicus.
 5. Набатова Ю.О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук. ред. І. Г. Манцуров. — К. — 2013. — № 7—8 (146—147). — С. 135—138.

Участь у конференціях:

 1. Набатова Ю.О., Взаємозв’язок елементів системи управління ресурсозбереженням на підприємстві машинобудування. Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління : міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 р. : тези доп. – Ірпінь, 2014. – с. 96-98.
 2. Набатова Ю.О. Розробка методичного підходу до комплексної оцінки ефективності управління ресурсозбереженням на підприємствах машинобудування.  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку ІІІ тисячоліття : наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 21 лют. 2014 р. — Мелітополь : ЕГФ ЗНУ, 2014. — С. 55—57.
 3. Набатова Ю.О., Боргова безпека України Взаємозв’язок елементів системи управління ресурсозбереженням на підприємстві машинобудування. Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014р, м.Запоріжжя, відпов.за ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- С.306-310.
 4. Набатова Ю.О. Особливості застосування  стратегій ресурсних обмежень на вітчизняних підприємствах машинобудівного комплексу. Матеріали ХIII МІжнародної науково-практичної конференції Московский Государственный технический институт Фрязіно, Московська область 10-12 квітня 2013р.У трьох томах. Том 1 економічні впроваждення, с. 212-218
 5. Набатова Ю.О, Гриценко К.О., студентка ФЕУ 129, Тенденції розвитку інститутів спільного інвестування  в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.125-133.
 6. Набатова Ю.О, Ганнич Ю.О., студентка ФЕУ 129. Проблеми ресурсозабезпечення  підприємства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.133-139. 
 7. Набатова Ю.О., Проблеми та методика стратегічного формування запасів на підприємствах. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012. Тези доповіді конференції тиждень науки
 8. Набатова Ю.О. Стратегічне планування ефективного використання обмежених природних ресурсів в машино будівництві» Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених,Київ, Інститут підготовки кадрів промисловості України 10-14 квітня 2012: у трьох томах/ том 3, стр.74-78. Стаття науково-практичної конференції
 9. Набатова Ю.О., Білик А.О. ФЕУ 127.Актуальні питання процесу бюджетування на підприємствах та методи покращення прогнозних показників. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012
 10. Набатова Ю.О., Мазуріна Ю.В. ФПО110/1. Аналіз ринку банківських послуг та перспективи розвитку в Україні. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012

Рік початку діяльності в університеті: 2008

Мови спілкування: українська, російська, англійська (вільно), німецька (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: