Ви є тут

Головна

Прізвище: Чередниченко

Ім'я: Наталія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2299-227X

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФЕУ, 2003, спеціальність за дипломом - 7.03050801 «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом - «Фінансист»
 • Запорізький національний технічний університет, ФІОТ, 2003,  спеціальність за дипломом – 7.05010301 «Програмне забезпечення автоматизированих систем», кваліфікація за дипломом – «Інженер-програмист»

Наукові інтереси:

 • податки та податкова політика
 • сучасні напрямки оцінки та обліку людського капіталу
 • страхування

Дисципліни, які викладає:

 • Бухгалтерський облік
 • Податкова система
 • Страхування
 • Фінанси підприємств
 • Соціальне страхування

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Чередниченко Н.О. Формування облікової політики, її загальна мета// Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня  2012. том 5 «Руснаука», Економіка. Стор.3-5. Управління виконавчої дирекції ФСС від НВВ та ПЗ України в Запорізькій області, програма стажування, звіт; тема: «Використання методики здійснення статутних витрат, бух.обліку та фінансових результатів». з 14.10.2013р.по 14.11 2013р.
 2. Чередниченко Н.О. Сучасні напрямки оцінки та обліку людського капіталу// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» м. Хмельницький, Інститут економіки технологій і підприємництва № 5 2012р. стор. 218-221.
 3. Чередниченко Н.О. Освіта як загальний чинник формування людського капіталу //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.106-114
 4. Чередниченко Н.О. Аналіз фондового ринку України на прикладі найбільших фондових бірж //Чередниченко Н.О, Якушева А.О.//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.114-125
 5. Чередниченко Н.О. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу/Н.О.Чередниченко// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Участь у конференціях:

 • Чередниченко, Н.О. Організація обліку: нематеріальні активи. [Текст] / Н.О.Чередниченко // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - 2012». Болгарія, Софія 17-25 вересня  2012. том 2, «Руснаука», Економіка. Стор.73-76.
 • Чередниченко, Н.О. Формування облікової політики, її загальна мета [Текст] / Н.О.Чередниченко // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня  2012. том 5 «Руснаука», Економіка. Стор.3-5
 • Чередниченко, Н.О. Освіта як загальний чинник формування людського капіталу [Текст] / Н.О.Чередниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.106-114
 • Чередниченко, Н.О. Аналіз фондового ринку України на прикладі  найбільших фондових бірж [Текст] / Н.О.Чередниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.114-125
 • Чередниченко, Н.О. Актуальні питання щодо справлення військового збору [Текст] / Н.О.Чередниченко, А.В.Попадюк // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.241-242
 • Чередниченко, Н.О. Облік та оцінка нематеріальних активів підприємства [Текст] / Н.О.Чередниченко, А.В.Удовіченко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.243-244
 • Чередниченко, Н.О. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу [Текст] / Н.О.Чередниченко// Розвиток економіки
 • Чередниченко, Н.О. Зміни в застосуванні спрощеної системи оподаткування//Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав.2015р., м.Запоріжжя/ ред.кол.Ж.К.Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т.-Д.:НГУ,2015.-144с.С.102-105
 • Чередниченко, Н.О. Актуальні питання поетапного впровадження електронного адміністрування ПДВ//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.277-278

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2005.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): 347а
  тел.: +380(61)769-84-99
  e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
  URL: