Ви є тут

Головна

Прізвище: Гараба

Ім'я: Сергій

По батькові: Семенович

 

Посада: Асистент кафери фінансів, банківської справи та страхування

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-2666-3254

 

Освіта: вища

 • Київський торговельно економічний інститут, 1993, кваліфікація за дипломом – «Економіст»

Наукові інтереси:

 •  

Дисципліни, які викладає:

 •  

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 1. Гараба С.С. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта/ Багрова І.В., Гараба С.С.// Международная научно-практическая конференция «Инновации в экономике на современном этапе и перспективы их  развития» 23 октября 2013, Германия с.151 -155. www.sepike.com
 2. Гараба С.С. Регіональна підтримка інноваційного розвитку підприємств в машинобудуванні в Україні / Прушківський В.Г., Гараба С.С.// Міжнародний науковий журнал, TheAdvancedScienceJournal™ 2013 № 6, с.188-195
 3. Гараба С.С. Інноваційна активність машино будівних підприємств в Україні/ Багрова І.В., Гараба С.С.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.5-15
 4. Гараба С.С. Створення нових технологій, як нематеріальних активів/ С.С.Гараба// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Участь у конференціях:

 1. Гараба, С.С. Технологічні уклади розвитку підприємств/С.С.Гараба, Т.П.Макушина (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.254-255
 2. Гараба, С.С. Метою створення нових технологій є комплекс взаємопов’язаних наукових робіт//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.279-280
 3. Гараба С.С., Багрова І.В., д-р екон.наук, проф.., Національний горнич. Університет. Інноваційна активність машинобудівних підприємств в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.5-15. 
 4. Гараба С.С., Багрова І.В., д-р екон.наук, проф.., Національний горнич. університет
 5. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта. Международная научно-практическая конференция «Инновации в экономике на современном этапе и перспективы их  развития» 23 октября 2013, Германия с.151 -155. www.sepike.com. 
 6. Гараба С.С., Особливі відмінності інновацій від інвестицій в сталому розвитку підприємств машинобудування . Міжнародна науково-практична конференция: «Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища», кафедра маркетинга, Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», Украина, г. Днепропетровск, 01.12.13, с.20-24
 7. Гараба С.С., Вплив інноваційної активності на  якість продукції в машинобудівних галузях. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців,молодих вчених, аспірантів та студентів «Тиждень науки, 2013» секція «Якість, стандартизація та сертифікація» м.Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013, 1 том, с.151-152
 8. Гараба С.С., Інноваційна активність галузей машинобудування. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2012» «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні», м.Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет,9-13 квітня 2012 Тези доповіді конференції тиждень науки

  Рік початку діяльності в університеті:

  Мови спілкування: українська, російська

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 347а
  тел.: +380(61)769-84-99
  e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
  URL: