Ви є тут

Головна

Прізвище: Вініченко

Ім'я: Валерій

По батькові: Степанович

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): -

Освіта: вища
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1973, «Металознавство, термічна обробка та обладнання термічних цехів», інженер-металург

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Исследование и разработка высокотемпературных композиционных материалов для тонкостенных оболочек»

Наукові інтереси:

 • Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 - Вініченко В.С. Процессы разупрочнения в композиционном материале системы ниобий- титан- ренированный вольфрам./ В.С. Вініченко, А.С. Лавренко, В.Ю. Ольшанецкий, В.Т. Рубан / Новые материалы и технологии в машиностроении, 1992, №2 - с.26-30.

- Вініченко В.С. Влияние тепловых воздействий на изменение структуры и свойств композиционных систем с различной реакционной способностью./В.С. Виниченко, А.С. Лавренко/ Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении, 2000, №2 - с.62-65.

- Глотка О.А. Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву / О.А. Глотка, В.С. Вініченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. – вип. 1 - С.21-23.

- Вініченко В.С. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький, М.М.  Перепьолкіна // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

 

- Винниченко В.С. Использованеи математичес-кого моделирования при оптимизации технологи воло-чения заготовок из вольфрамоториевых сплавов / В.С. Винниченко, М.Н. Перепелкина, В.Е. Ольшанецкий, П.К. Штанько / Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севасто-поль: Вид-во СевНТУ, 2012. Вип.133 –С.240-242.

- Вініченко В.С. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький, М.М.  Перепьолкіна // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

- Винниченко В.С. Использованеи математичес-кого моделирования при оптимизации технологи воло-чения заготовок из вольфрамоториевых сплавов / В.С. Винниченко, М.Н. Перепелкина, В.Е. Ольшанецкий, П.К. Штанько / Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севасто-поль: Вид-во СевНТУ, 2012. Вип.133 –С.240-242.

 • Всього наукових праць:  з них патентів – 5, всього - понад 50 статей .

- Огієнко В.М. Дослідження залежностей між стандартними та експлуатаційними властивостями гарячештампових сталей за допомогою методів математичного моделювання / В.М. Огієнко(ст.гр.ІФ-210), В.С. Вініченко //  Науково-практична конференція «Тиждень науки», 17-19 квітня 2015 р.: тези доповіді укр. мовою -   Запоріжжя, ЗНТУ 

- Волкова Г.Г. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину / Г.Г. Волкова, А.І. Радова, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. –118-120 с.

- Волкова О.Г. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування / О.Г. Волкова, Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. – 116-118 с.

- Тетых К.В. Математическое моделирование влияния режимов термической обработки на параметры штампуемости листовой стали / К.В. Тетых, В.С. Винниченко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.166-16

- Вініченко В.С. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2 / В.С. Вініченко, А.В. Шевченко // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.16-17

- Виниченко В.С. Механизм повышения пластичности металлокерамических вольфрамовых сплавов при деформации / В.С. Виниченко, М.Н. Перепелкина / Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.98-99

- Ткаченко А.В. Дослідження можливості створення градієнту концентрації двоокису торію в заготовках із вольфрамових сплавів / А.В. Ткаченко, В.С. Вініченко, А.Б. Натапова, В.Ю. Ольшанецький / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.33-34

- Ткаченко А.В. Оптимізація технології введення неметалевих частинок в сплав ВР10Т2 методом просочення / А.В. Ткаченко, В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.47-49

- Винниченко В.С. Влияние размера частиц двуокиси тория на склонность к расслоению вольфрамовых сплавов / К.Л. Дикий, В.С. Винниченко, В.Е. Ольшанецкий / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-25 вересня 2009 р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.––С.167-169

- Ольшанецкий В.Е. Влияние технологических факторов на дисперсность частиц в композиционной системе / В.Е.Ольшанецкий,  В.С. Винниченко, К.Л. Штанько,  К.Л. Дикий / Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и элементов их конструкций: сборник материалов Международной научно-технической конференции, Севастополь, 2009. – С.56-57

Участь у конференціях:

 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2015
 • Міжнародна науково-технічна конференця «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2014
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 13-16 квітня 2013
 • ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» Запоріжжя: ЗНТУ, 9–12 жовтня 2012
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2010
 • Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція,  Запоріжжя, 2009, ЗНТУ.
 • Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и элементов их конструкций: Международная научно-техническая конференція,  Севастополь, 2009

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний знак за бездоганну працю ІІІ ступеня, 2014 р. 
 • ЗНТУ, 2018, почесна грамота за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукр. олімпіадах та з нагоди дня науки.

Рік початку діяльності в університеті: 1979 рік.

Підвищення кваліфікації: 29.10 - 29.11. 2018 ДП "УкрНДІспецсталь" (лабораторії порошкової і спеціальної металургії). 

Мови спілкування: українська, російська 

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 158
тел.: +380(61)769-85-84
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: