Ви є тут

Головна

Прізвище: Баєва

Ім'я: Лілія

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адмінітсративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0002-0384-6285

 

Освіта: вища

 • Мелітопольський державний педагогічний інститут,1994, «Географія і біологія», кваліфікація за дипломом – «вчитель географії та біології середньої школи»
 • Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2003, «Правознавство», спеціалізація – «комерційне та трудове право», кваліфікація за дипломом – «юрист»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»: «Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України», рік захисту – 2012, в спеціалізованій вченій раді К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя)

Наукові інтереси:

 • актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в Україні; проблеми і практики адвокатури України;проблеми судових та правоохоронних органів України

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Міжнародний гуманітарний університет, – 2017 – № 28. – С. 19-21.

Баєва Л. В. Юридична природа рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 38, том 1. – Ужгород – 2016. – С. 131-134.

Баєва Л. В. Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні / Л. В. Баєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». № 5. – Т. 2. – 2016. – С. 11-14.

Баєва Л. В. Тенденції, розвиток та використання муніципального статутного права в Україні / Л. В. Баєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». - № 5. - 2015. – С. 88-92.

Баєва Л. В. Механізм реалізації рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 29. Том 2. – Ужгород – 2014. – С. 9-12.

Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва, П. Г. Назаренко // Правничий вісник університету «КРОК» / Вищий спеціалізований заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. –2013. – С. 19 – 23.

Баєва Л. В. Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва, П. Г. Назаренко // Правовий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. – К. - 2013. – С. 19-23.

Баєва Л. В. Порядок прийняття та офіційного оприлюднення рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - Випуск 21. Частина 1. Том 2. Ужгород. – 2013. – С. 111- 114.

Баєва Л. В. Порядок розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Митна справа № 2(86). - 2013, частина 2, книга 1. – С. 484 – 490.

Баєва Л. В. Поняття, ознаки, особливості рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. - № 2(40). – С. 173-177.

Баєва Л. В. Класифікація рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 108 – 114.

Баєва Л. В. Рішення місцевих рад: поняття і форми їх реалізації / Л. В. Баєва // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 177-180.

Баєва Л. В. Проблеми розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Часопис київського університету права. – 2011. № 1. – С. 101-105.

Баєва Л. В. Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / Л. В. Баєва // Підприємство, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 11-14.

Баєва Л. В. Рішення місцевих рад у системі джерел адміністративного права: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – № 1 – С. 66-70.

Баєва Л. В. Місце та роль статутів у системі джерел муніципального права / Л. В. Баєва // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 148-152.

Всього наукових праць: 38

Участь у конференціях:

 • Баєва, Л.В. Правова допомога в юридичних клініках України: загальнотеоретичний аналіз [Текст] / Л.В. Баєва // «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8-9 вересня 2017р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 10–13.
 • Баєва, Л.В. Роль та форми безпосередньої демократії та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування на рівні інтеграційних процесів [Текст] / Л.В. Баєва // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті Євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-річчю Конституції України. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 року./ Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – С. 107–108.
 • Баєва, Л.В. Громадська ініціатива як вид гарантування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Баєва // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1905–1906. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Баєва Л.В. Формирование правового воспитания для сотрудников органов внутренних дел // IV Международная научно-практическая конференция «БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,  - Могилевский институт МВД Республики Беларусь. 25 марта 2016 года. С.
 • Баєва Л.В. Муніципальна реформа як шлях до децентралізації територіальних громад // Тиждень науки - 2016: зб. тези доп. щоріч.  наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ(Запоріжжя, 11-15 квіт. 2016 р.). В4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 79-80.
 • Баєва Л.В. Особливості рішень місцевих рад у нормотворчій діяльності органів місцевого самоврядування в рамках конституційної реформи // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – C. 233.

Відзнаки та нагороди:

 • За якісну, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток інституту та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня, оголошена подяка (Наказ № 21-н від 28.02.2005р.), 2005
 • З нагоди 110-річчя існування університету нагороджено Почесною грамотою районної адміністрації (Розпорядження районної адміністрації №-626р.від 08.12 2010р.), 2010
 • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів,високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ обл УОН від 09.12.2010 № 697), 2010
 • Нагороджено Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради працівника ЗНТУ МОНМСУ з нагоди 112-ої річниці від дня заснування університету (Розпорядження Запорізького міського голови №1579К від 29.11.2012р.),2012
 • Нагороджено Грамотою за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіональзм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України, листопад 2016
 • Нагороджено Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-ї річниці з Дня заснування інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Розпорядження голови ради від 19.04.2017р.), 2017

Додаткові відомості:

Приймала участь в організації і проведенні всенародного обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, що відбувалося в період з березня по травень 2003 р. У 2014 році, приймала участь у проведенні конференції в ЗНТУ на тему «Децентралізація влади у місцевому самоврядуванні». Приймає активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри конституційного, адміністративного та трудового права “Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів”. Є одним із організаторів проведення конкурсів «Студ весна» та конкурсу «Дозвольте відрекомендуватися».

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння)

Контакти:  

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com