Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з основними методами одержання та контролю властивостей порошкових матеріалів, з оснасткою та технологічними процесами виготовлення композитів, з сучасними досягненнями в галузі використання композитів. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати: основні властивості і методи одержання порошкових матеріалів; вплив фізичних, хімічних та механічних властивостей порошків на структуру, механічні та службові властивості композитів, методи виготовлення та контролю якості композитів.
 
вміти: класифікувати та визначати властивості порошкових матеріалів, складати суміш порошкових матеріалів, вибирати технологію виготовлення та прогнозувати властивості композитів для конкретних умов експлуатації.