Ви є тут

Головна

Прізвище: Лазнева

 

Ім'я: Ірина

 

По батькові: Олександрівна

 

 

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: вчена рада ЕГІ ЗНТУ, технічна рада ЗНТУ

 

Науковий ступінь: кандидат наук

 

Вчене звання: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

 

Обліковий запис науковця (ORCID): xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 

 

Освіта: вища

 

Запорізький національний технічний університет, гуманітарний факультет, 2003, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 07.030403 «Міжнародні економічні відносини»,  кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічних відносин»

...

 

Дисертації:

 

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «історія України»:

«Українсько-бразильське співробітництво: становлення та розвиток (1991-2004 рр.)», рік захисту – 2011, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

 

Наукові інтереси:

 

Міжнародна електронна торгівля, офшорний бізнес, страхування та кредитування міжнародних операцій, соціальна політика ЄС та інше .

 

Дисципліни, які викладає:

 

«Міжнародний бізнес», «Інформаційний бізнес», «Дипломатичний протокол та етикет», «Основи страхування», «PR-технології», «Міжнародна електронна торгівля», «Облік та аналіз ЗЕД»

 

 

Основні наукові роботи (публікації):

 

1.         Лазнева І.О. Україна-Бразилія: становлення і розвиток зовнішньополітичної взаємодії / І.О. Лазнева // Гуманітарний журнал. – 2005. - № 3(27). – С. 116-121

2.         Череп, А.В., Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А. В. Череп, І. О. Лазнева // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №11. - C. 67-72

3.         Лазнева І.О. Ґенеза договірно-правових засад політичного співробітництва України та Бразилії / І.О. Лазнева // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. - №1. - С.38-45

4.         Ройтман А.Б. Украина и Бразилия: Реализация совместных проектов: монография / А.Б. Ройтман, И.А.Лазневая. - Днепропетровск: ДНУ, 2007. – 328 с.

5.         Лазнева І.О. Ґенеза договірно-правових засад політичного співробітництва України та Бразилії / І.О. Лазнева // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. - №1. - С.38-45

6.         Лазнева І.О. Розвиток науково-технічного співробітництва України та Бразилії на межі ХХ-ХХІ ст./ І.О. Лазнева, М.В. Дєдков // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. - №2. – С.151-158

7.         Лазнева І.О. Україна-Бразилія: співпраця в економічній сфері на межі ХХ-ХХІ ст. / І.О. Лазнева // Вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. - №3. – С. 247-252

8.         Лазнева І.О. Українсько-бразильське співробітництво в галузі освіти, науки та культури на межі ХХ-ХХІ ст. / І.О. Лазнева // Гуманітарний журнал. – 2008. - № 3-4. – С. 37-41

9.         Лазнева І. Україна-Бразилія: співпраця в науково-освітній та медичній галузях на межі ХХ-ХХІ століть / І. Лазнева // Схід. – 2009. - №8(99). – С.  44-48

10.       Лазнева І.О. Українсько-бразильське співробітництво: становлення та розвиток (1991-2004 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 / Лазнева Ірина Олександрівна. - Дніпропетровськ, 2011. – 19 с.

11.       Лазнева І.О. Становлення та проблеми реалізації концепції громадянства Європейського Союзу ( 1957-2004 рр) / І.О. Лазнева // Схід. – 2012. – №2. – с. 36-44

12.       Лазнева І.О. Залучення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування у регіональній моделі розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Схід. - 2012. - №4. - С. 48-53

13.       Лазнева І.О. Основні етапи розвитку соціальної політики ЄС / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження, Донецьк: ДонНУ, 2013. - №1(51). - С. 246-251

14.       Лазнева І.О. Передумови впровадження соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство, Донецьк: Донецький держ. ін-т штучного інтелекту, 2013. - №4. - С. 117-122

15.       Лазнева І.О.  Джерела до вивчення соціальної політики Євросоюзу / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство. - 2013. – №2. – С.16 – 22

16.       Лазнева І.О. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці / І.О. Лазнева, О.В. Побочій // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100

17.       Лазнева І.О. Дослідження соціальної політики Європейського Союзу у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження. - № 54. - 2014. – С. 43-48

18.       Лазнева І.О. Аналіз видів Forex юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні [Електронний ресурс] /І.О.Лазнева, А.В. Бренер // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - №10. – Режим доступу:  http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/20...

...

Всього наукових праць: {26}, з них патентів – {---}, монографій – {1}, навчальних посібників – {---}.

 

 

 

Участь у конференціях:

 

1. Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International Scientific-Practical Conference “Modern Transfornation of Economics and Management in the Era of Globalization”: Conference Proceedings, January 29, 2016. – Klaipeda: Baltija Publishing. - С. 287-290

2. Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International Scientific Conference “Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms”: Conference Proceedings, April 29, 2016. – Tbilisi, Georgia. - С.19-22

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

 

Мови спілкування: українська -вільно,російська -вільно, англійська -вільно

 

Контакти:

 

адреса: {м. Запоріжжя вул. Жуковського, 64}

аудиторія (кабінет): {277-а}

тел.: +380(61){7698253}

e-mail: {steemline@inbox.ru}

URL: {----}