Ви є тут

Головна

Прізвище: Лищенко

Ім'я: Олена

По батькові: Германівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0001-9211-9567

 

Освіта: вища

 • Закінчила у 1985 році Запорізький Машинобудівний інститут імені В.Я. Чубаря і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та здобула кваліфікацію інженера-металурга. Одержала диплом з відзнакою.                                      
 • У 1999 році закінчила факультет післядипломної освіти Запорізького державного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію  економіста – менеджера. Одержала диплом з відзнакою.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – Економіка, організація і управління підприємствами:
  «Формування систем управління якістю продукції підприємств»

Наукові інтереси:

 • облік і аудит

Дисципліни, які викладає:

 • Стратегічний управлінський облік, звітність підприємств,
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами,
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством П

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Лищенко, О.Г. Визначення сутності категорії «Запаси» з метою організації обліку на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, А.В. Матюха // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 3. – С. 85–89.
 • 2. Лищенко, О.Г. Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва [Текст] / О.Г. Лищенко, М.Г. Пивоваров // Схід. Аналітично–інформаційний журнал. Донецьк. – 2014. – №1(127). – С 90–93.
 • 3. Лищенко, О.Г. Обґрунтування наукових підходів до обліку та контролю виробничих запасів на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха // Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали XVІІІ наук.–техн. конф. м. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – С. 62.
 • 4. Лищенко, О.Г. Інтелектуальний капітал, як частина елементів власного капіталу [Текст] / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали XVІІІ наук.–техн. конф. м. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – С. 63.
 • 5. Лищенко, О.Г. Інтелектуальний капітал, як частина елементів власного капіталу [Текст] / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 5. – С. 13–16.
 • 6. Лищенко, О.Г. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи [Текст] / О.Г. Лищенко, Г.М. Кукоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, м. Хмельницький. – 2015. – №2(27). – С. 227–233.
 • 7. Лищенко, О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності [Текст] / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 48–51.
 • 8. Лищенко, О.Г. Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 59–64.
 • 9. Лищенко, О.Г. Оптимізація амортизаційної політики підприємства / О.Г. Лищенко, В.В. Півненко // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково–виробничий журнал №4, 2015.(29), Хмельницьк, – С. 70–75.
 • 10.Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції: монографія / Н.М. Левченко, С. В. Візіренко, Л. М. Очеретько, О.Г. Лищенко , О. М. Панченко, О. П. Зоря, М. І. Жадан, В. М. Помулєва, С.П. Ремига, І.Я. Максименко, О.С. Черкасова // ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 368 с.
 • Всього наукових праць: 62, з них патентів –0, монографій – 2, навчальних посібників – 8.

Участь у конференціях:

 • 1. Лищенко, О.Г., Методика контролю якості продукції за видами браку [Текст] / О.Г. Лищенко // Концептуальні підходи щодо удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф.м. Запоріжжя: Видавництво Кругозір, 2015. – С. 168–170.
 • 2. Лищенко, О.Г. Актуальні аспекти обліку постійних та змінних витрат на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Тиждень науки: наук. – практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. у 5 т. – З., 2015. – Т.2. – С. 261 – 263.
 • 3. Лищенко, О.Г. Автоматизація управлінського обліку на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Тиждень науки: наук. – практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. у 5 т. – З., 2015. – Т.2. – С. 261 – 263.
 • 4. Лищенко, О.Г. Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ [Текст] / О.Г. Лищенко, М.О. Сергєєва // Тиждень науки: наук. – практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. у 5 т. – З., 2015. – Т.2. – С. 264 – 266.
 • 5. Лищенко, О.Г. Особливості обліку та звітності за міжнародними стандартами [Текст] / О.Г. Лищенко // Міжнародна науково–практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6–7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.

Рік початку діяльності в університеті: 2014 рік

Мови спілкування: українська, російська