Ви є тут

Головна

Прізвище: Візіренко

Ім'я: Світлана

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри обліку і аудиту

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8163-7411

 

Освіта: вища

 • Класичний приватний університет, рік закінчення – 2013, спеціальність за дипломом – 8.03050901 «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – магістр з обліку і аудиту.
 • Інститут професіональних фінансових менеджерів (Великобританія), рік закінчення – 2009, кваліфікація за дипломом - професіонал за програмою IPFM (Міжнародні стандарти фінансової звітності).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка":

«Формування та використання потенціалу економіки знань регіону», рік захисту – 2013, Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).

Наукові інтереси:

 • актуальні питання з організації і методики аудиту;
 • пошук шляхів удосконалення організації обліку на підприємстві.

Дисципліни, які викладає:

 • Організація бухгалтерського обліку
 • Бухгалтерський облік
 • Аудит
 • Організація і методика аудиту
 • Облік і аудит

Всього наукових праць: 63, з них 4 - колективні монографії, 21 - стаття у наукових фахових виданнях,  38 - за матеріалами конференцій.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, Єрмакова О.О. // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 4  [33]. – С.108-112.
 2. Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку капітальних інвестицій / С. В. Візіренко, Фененко І.О. // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 3 [32]. – С.170-174.
 3. Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту виробничих запасів / С.В. Візіренко,  М.Ю. Пасєвіна  // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 1 [30]. – С.209-213.
 4. Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту фінансової звітності підприємства / С.В. Візіренко,  С.С. Макарихін // Сталий розвиток економіки.– 2015. – № 4 [29]. – С.170-176.
 5. Візіренко С.В. Удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування у роздрібній торгівлі лікарськими засобами  / С.В. Візіренко, О.М. Самойлова // Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : колективна монографія за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко. – ЗНТУ. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – С. 279-294.
 6. Візіренко С.В., Удосконалення методики аудиту фінансової звітності підприємства / С.В. Візіренко, С.С. Макарихін //  Сталий розвиток економіки.– 2015. – № 4 [29]. – С.170-176.
 7. Візіренко С.В. Удосконалення аудиту зобов’язань контрагентів / С.В. Візіренко, Я.О. Шмигля // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С. 85-97.
 8. Візіренко С.В. Аудит операцій з обліку рухомого складу підприємства / С.В. Візіренко, Ю.П. Доненко // Сталий розвиток економіки.– 2015. – № 2 [27]. – С. 215-220.
 9. Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С. 180-185.
 10. Візіренко С.В. Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав / С.В. Візіренко, Ю.М. Котельницька // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – С. 45-48. 
 11. Візіренко С.В. Внутрішній аудит умовних зобов’язань / С.В. Візіренко // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2 [24]. – С. 136-140.
 12. Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку на підприємствах / С.В. Візіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – С. 73-76.
 13. Візіренко С.В. Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками / С.В. Візіренко // Інноваційна економіка.– 2014. – № 3 [52]. – С. 249-254.
 14. Візіренко С.В. Ініціативний аудит трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ / С.В. Візіренко, Є.П. Вовк // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1 [23]. – С. 163-170.
 15. Візіренко С.В. Удосконалення аудиту основних засобів / С.В. Візіренко // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : колективна монографія у 2 т.  за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І.  – 2014. – Т.2. – С. 311-318.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Візіренко С.В. Методичні прийоми аудиту виробничих запасів / С.В. Візіренко // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.
 2. Візіренко С.В. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із закордонним відрядженням /С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 3. Візіренко С.В. Бухгалтерський облік операцій із застосуванням платіжних карток у відрядженнях /С.В. Візіренко, А.В. Москаленко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 4. Візіренко С.В. Облік операцій з інвестиційною нерухомістю / С.В. Візіренко, О.П. Якубіна  // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 5. Візіренко С.В. Організація бухгалтерського обліку рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 6. Візіренко С.В. Організація бухгалтерського обліку капітальних інвестицій підприємства / С.В. Візіренко, І.О. Фененко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 7. Візіренко С.В. Гармонізація внутрішніх регламентів організації обліку /С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 8. Візіренко С.В. Удосконалення обліку вибуття рухомого складу автотранспортного підприємства / С.В. Візіренко, Ю.П. Доненко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 9. Візіренко С.В. Порівняльний аналіз сутності монетарних активів в національних та міжнародних стандартах / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 10. Візіренко С.В. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків з ПДВ у роздрібній торгівлі лікарськими засобами / С.В. Візіренко, О.М. Самойлова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджена Почесною грамотою ЗНТУ за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки, наказ № 66-М від 07.05.2014 р.
 • Нагороджена Грамотою на честь 20-річчя зі створення факультету економіки та управління, 16 травня 2014 р.
 • Нагороджена Грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті та з нагоди святкування 115-ї річниці існування Запорізького національного технічного університету, листопад 2015 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: s.vizirenko@ukr.net