Ви є тут

Головна

 

Наукові публікації,     усього: 2
 - з них за авторством молодих учених    2
"Тиждень науки" ЗНТУ 11
 - з них за авторством молодих учених    5

Наукові публікації:

 1.  Гуляєва Т.В. Дослідження явища електричної дуги на експериментальній установці “Сходи Іакова” / Т.В. Гуляєва, О. В. Яценко, А. М. Левченко.Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання. 2016» Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/81-2016/eksperyment-ta-zasoby-ikt-u-navchanni-fizyky-ta-astronomii/589-doslidzhennia-iavyshcha-elektrychnoi-duhy-na-eksperymentalnii-ustanovtsi-skhody-iakova.html
 2. Гуляєва Т.В. Компетентностно-ориентированные физические задачи на примере расчета генератора постоянного тока для студентов технических специальностей / Т.В. Гуляєва, Н.О. Федорченко.«Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: Электронный сборник статей по материалам XLI студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 4 (41)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.sibac.info/archive/guman/4(41).pdf. – С. 248 – 252.

"Тиждень науки" ЗНТУ:

 1. Єршов,  А.В. Метод оцінки середньої відстані до місяця / А.В. Єршов, О.А. Зеленіна, Авраменко К.О. (М-715), Морозов В.М. (М-715) // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.  - С. 424 .
 2. Гавриленко Д.В. Линейные зависимости в лабораторных работах физического практикума ЗНТУ / Д.В.Гавриленко (РТ-325сп), Д.А.Редька (РТ-325сп), Е. П. Соколов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т.  5 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 487–490.
 3. Іваніщак, М.В. Хто винайшов радіо? / М.В.Іваніщак (Е-114), В.К.Манько //„Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 18–22 квітня 2016 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2016.–  С.433.
 4. Гетьман, С.В. Надпровідність / С.В.Гетьман (Е-114), В.К.Манько //„Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 18–22 квітня 2016 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2016.–С.435.
 5. Лебедь, О.О. Фотолюмінісценція / О.О.Лебедь (Е-214), В.К.Манько //„Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 18–22 квітня 2016 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 437
 6. Гуляєва Л.В. Самостіна робота з фізики студентів у вищому технічному навчальному закладі / Л.В. Гуляєва, Я. Безула (ІФ-515СП) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 441 – 442.
 7. Гуляєва Л.В. Дослідження структурно-фазових перетворень під час спікання, загартованих у рідкому стані / Л.В. Гуляєва, А.О. Борбрик (ІФ-215сп) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С. 440 – 441.
 8. Гуляева Т.В. Использование магнитожестких материалов для магнитных демпферов авиадвигателей / Т.В. Гуляева, Н.О. Федорченко (Е-125сп) // Тиждень науки – 2016: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 425 – 426.
 9. Гуляева Т.В. Демонстрування та дослідження явища електричної дуги на експериментальній установці “Сходи Іакова” / Т.В. Гуляева, О.В. Яценко (Е-125сп) // Тиждень науки – 2016: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 426 – 428.
 10. Гуляева Т.В. Генератор постоянного тока / Т.В. Гуляева, Н.О. Федорченко (Е-125сп), С.В. Бондаренко (Е-115) // Тиждень науки – 2016: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 429 – 431.
 11. Гуляева Т.В. Розрахунок низьковольтних мереж та елементів їх захисту / Т.В. Гуляева, В.В. Скрицький (Е-125сп) // Тиждень науки – 2016: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 431 – 433.