Ви є тут

Головна

Прізвище:  Середа

Ім'я:  Вікторія

По батькові: Михайлівна

 

Посада:  зав. майстернею, асистент

Освіта: вища

  • Мелітопольський державний інститут, хіміко-біологічний ф-т, 1991г., спеціальність: "Біологія", спеціалізація вчитель біології
  • Класичний приватній університет, 2015 р., спеціальність: 7.05010301"Програмне забезпечення систем", кваліфікація:інженер-програміст

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Середа В.М. Влияние личности преподователя на развитие творческих способностей студентов-дизайнеров [Текст]/В.М.Середа// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально-освітній школах: зб. наук. праць. 2012, КПУ Запоріжжя-С.112-118

Участь у конференціях:

  • Середа В.М. Анализ методов бионики в дизайн-проектировании [Текст]/В.М.Середа// Тиждень науки-2013: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.-Т.2.-С.196-197
  • Середа В.М. Роль дисциплины "Пластическая анатомия" в формировании професиональных навыков студентов-дизайнеров и [Текст]/В.М.Середа// Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Міжнародної науково-методичної конференції "Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку", 16-18 жовтня 2013р.: збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2013.-С.255-258
  • Середа В.М. Влияние личности преподователя на развитие творческих способностей студентов-дизайнеров [Текст]/В.М.Середа// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально-освітній школах: зб. наук. праць. 2012, КПУ Запоріжжя-С.112-118

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті:2007 рік

Мови спілкування: українська, російська, французька

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua