Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Академічний живопис" для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форм навчання ІІІ курсу/ Укладач: В.І.Кругляк,-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.-22с.

Методичні вказівки до курсу Історія інтер'єру для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальність 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн інтер'єру" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-42с.

Методичні вказівки до курсу Історія графічного дизайну для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальність 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Графічний дизайн" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017-42с.

Методичні вказівки до курсу "Основи методики дизайну" для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальність 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн інтер'єру" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/ Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-30с.