Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Академічний живопис" для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форми навчання ІV курсу / Укладач В.І.Кругляк,-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-22с.

Методичні вказівки до курсу "Історія дизайну" для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальності 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн інтер'єру" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/ Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-42с.