Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до курсу "Історія дизайну" для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальності 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн інтер'єру" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/ Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-42с.