Ви є тут

Головна
Наукові публікації,     усього: 2
 - з них за авторством молодих учених    2
"Тиждень науки" ЗНТУ 11
 - з них за авторством молодих учених    11

Тези доповідей науково-практичних конференцій:

 1. Скрицький В.В. Розрахунок системи електропосстачання цеху з електрообладнанням / В.В. Скрицький, Т.В. Гуляєва // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах” (20-21 квітня 2017р., м. Херсон). – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 136-139.
 2. Gulyaeva Tatiana. Competence-oriented tasks for example calculating machine DC shunt for engineering students / Tatiana Gulyaeva, Lyudmila Gulyaeva, Nadezhda Fedorchenko. – Proceedings of the XVIII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2017). Volume XVIII. “Tokyo University Press”, 2017. – Р. 125-130.

 

"Тиждень науки" ЗНТУ:

 1. ПФокін Є.Р. / Застосування світлодіодів у техніці, побуті й навчальному процесі / Фокін Є.Р., Холоша С. Е., Соколов Є.П // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 431-433.
 2. Подопрігора А.О. / Особенности использования дифференциальных уравнений в физике / Подопрігора А.О., Осипенко О.Д., Нечитайло А.В., Гуляева Т.В. // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. –С. 428-430.
 3. Гуляєва Л.В. Контекстне навчання: фізика та устаткування ливарних цехів / Гуляєва Л.В., Матвейшин М.В., Аубакірова М.Б // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 438-440.
 4. Гуляєва Л.В. Фізичні знання у ливарному устаткуванні / Гуляєва Л.В., Кравчук А.Е., Бабайлова В.А // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 440-441.
 5. Paziuk K. V. Solar photovoltaic modules in electrical systems / K. V. Paziuk., S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 420-422.
 6. Костусяк Я. В. Оценка уровня сверхвысокочастотного излучения сотового телефона / Я. В. Костусяк, С. В. Сейдаметов // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 422-424.
 7. Солодов В. Ю. Дослідження електромагнітного випромінювання побутових електроприладів / В. Ю. Солодов, С. В. Сейдаметов // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 424-426.
 8. Ozirskiy V. M. Geothermal energy / V. M. Ozirskiy, S. P. Lushchin / Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 433-434.
 9. Lukashchuk Y. G. Teslaphoresis / Y. G. Lukashchuk, S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 434-436.
 10. Goncharenko D. V. Stirling engine and it’s usage / D. V. Goncharenko, S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 436-438.
 11. Чиж С. Ю. Затухаючі механічні коливання (комп’ютерна лабораторна робота) / Чиж С. Ю., Манько В. К. // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 442